Samenwerken: dé voorwaarde voor succes!

Onderlinge samenwerking

In het boek van Rutger Bregman, ‘De meeste mensen deugen’ onderbouwt hij vanuit wetenschap, filosofie, antropologie en psychologie dat mensen in de basis van het goede uitgaan. Ons mensbeeld is gebaseerd op wantrouwen in plaats van vertrouwen. Machthebbers gebruik(t)en dit jarenlang. Hoewel de meeste mensen zullen zeggen dat ze vanuit vertrouwen werken, is er altijd wel een reserve en bevestigen negatieve ervaringen ons (ingeprente) beeld.

Het pleidooi van Rutger Bregman is eenvoudig; behandel mensen als mensen, geef vertrouwen en maak contact!

Dat zijn ingrediënten die in organisaties net zo werken als het gaat om verbeteren en veranderen.

In verbeterprocessen met Quick Response Manufacturing (QRM) is een van de succesfactoren het onderling samenwerken. Beter gezegd: de wil en het doorzettingsvermogen dat te doen om samen de verbeteringen door te voeren. Lukt dat, dan is het een duurzame verbetering en is het de basis voor meer.

Hoe ga je daarmee om in de praktijk? Welke stappen zijn nodig om tot goede samenwerking te komen? In dit artikel vijf praktische tips vanuit mijn ervaring bij QRM trajecten.

Stel een complementair team samen
Bij QRM is het werken in teams of cellen een organisatievorm om zelfstandigheid van werken te vergroten en doorlooptijden terug te dringen. Een team wordt vaak samengesteld vanwege de taken die uitgevoerd moeten worden. Dat is een logische keuze op het eerste gezicht. Zeker als er ook specialisten zijn die de betreffende taak uit kunnen voeren. Het samenwerken heeft ook te maken met de bereidheid om de ‘klus’ te klaren in plaats van alleen je eigen deel ervan. Dat vraagt ook om het juist samenstellen van het team op basis van karakters. Elkaar aanvullen op zwakke punten is een belangrijk onderdeel van een succesvol team. Er zijn verschillende methoden beschikbaar om de ‘kleur’ van een persoon te bepalen en daarmee de ‘ideale’ teamsamenstelling.

Kom regelmatig bij elkaar
‘Assumption is the mother of all f*** up’s’ is een bekende uitspraak. Aannames die uiteindelijk niet waar blijken te zijn. Samenwerken kan alleen als er onderling vertrouwen is. Dat vraagt regelmatig overleg, elkaar informeren en vragen als er iets niet duidelijk is. Het lijkt zo eenvoudig en tegelijkertijd erg moeilijk!

Samenwerken lukt niet als je niet (genoeg) met elkaar in overleg en verbinding bent. Het uitspreken van ongenoegens en irritaties hoort daar gewoon bij. Het is geen schande om de samenwerking ter discussie te stellen als deze niet naar behoren verloopt. Het is zelfs een vereiste om dat te doen.

Door regelmatig bij elkaar te komen, bijvoorbeeld middels een dagelijks ochtendoverleg, voorkom je dat kleine irritaties of misverstanden escaleren.

Doe iets extra’s
Het starten met samenwerken in een team of cel is vaak onwennig en in het begin ook lastig. Ieder zal zijn plaats weer moeten vinden. Het is verleidelijk om daarin de positie te kiezen om alleen jouw bijdrage te leveren. Kijk ook naar de mogelijkheid om iets extra’s te doen buiten je eigen werkzaamheden. Dat kan iets eenvoudigs zijn maar kijk naar wat jij kunt bijdragen aan het functioneren van het team als geheel!

Waardeer elkaar (kritisch)
Om nog terug te komen op het boek ‘De meeste mensen deugen’; ga uit van het positieve mensbeeld. Het beeld dat mensen niet te vertrouwen zijn wordt grotendeels gevoed door negatieve berichtgeving in media en de bevestiging daarvan met het ingeprente mensbeeld. Bekijk elkaar in het team ook eens op de bijdrage die ieder levert aan het geheel. Geef elkaar regelmatig een compliment over de zaken die goed gaan. Start daarmee! In onze drang naar steeds beter, zien we alleen nog de zaken die niet goed gaan. Daarmee wordt de teneur snel negatief en lijkt het alsof het ‘nooit goed genoeg’ is. Ik ben ervan overtuigd dat juist dat beeld ons verlamt in samenwerking. Uiteraard moet je realistisch en kritisch blijven. Er zijn echter veel meer positieve zaken te benoemen dan je in eerste instantie zou vermoeden.

Wees eerlijk
De laatste tip is om eerlijk te zijn naar elkaar. Het heeft geen zin om ‘schone schijn’ op te houden. Dat houdt in dat de beschikbare informatie met elkaar gedeeld wordt en de mogelijke consequenties ook. Overigens moet eerlijk zijn tegen elkaar niet verward worden met ongenuanceerd of bot je mening verkondigen. Dat lijkt heel eerlijk, maar wekt (te) vaak wrevel op, die niet direct wordt uitgesproken. Eerlijkheid in een team dat samenwerkt is een groot goed. De manier van communiceren met elkaar is daarmee onlosmakelijk verbonden!

Tot slot
Het gaat in de basis om de intentie om met elkaar samen te willen werken. Je krijgt daar ook echt meer energie van en dat zorgt voor betere prestaties. Dat merk je aan werkplezier en dat merken klanten weer. Ik geloof dat het werkplezier de basis is voor een goede en duurzame samenwerking!

Wil je een keer vrijblijvend van gedachte wisselen of meer weten? Neem gerust contact op via onze contactpagina of bel 06-51381550, daar word je altijd wijzer van!

Voor wie we werken

Noctuam helpt organisaties in de maakindustrie om keten- en organisatiebreed, samen met de medewerkers, structureel te verbeteren. Met de bewezen methode QRM (Quick Respons Manufacturing), optimaliseren we de processen en verkorten we de doorlooptijden. Deze bedrijven hebben Noctuam's kennis en kunde al succesvol ingezet.

Bekijk alle sectoren

Ron Sacré Linkedin

Mathieu werkt vanuit zijn praktische ervaring, wat door mij en het personeel als prettig wordt ervaren. Hij snapt de problematiek en dynamiek van de werkvloer.

Ron Sacré - Interim Productie Manager
Hebo

Groei door optimalisatie bij Hebo Kozijnen

Hebo Kozijnen - Timmerfabrikant