Efficiënte producten waar je wijzer van wordt.

In onze dienstverlening maken we gebruik van diverse analysetools en producten voor het opstellen van kostentarieven, het vastleggen van competenties in een crosstrainmatrix, het maken van financiële analyses en opstellen van kostentarieven, een basis verbeterdashboard en een MCT-tool (Manufacturing Critical-path Time).

 • QRM Scan

  Doel en inhoud
  De QRM scan geeft je snel en eenvoudig inzicht in de vraag of QRM de juiste strategie is voor jouw organisatie. Met behulp van (groeps-)interviews en een eenvoudige orderregistratie wordt de huidige situatie in kaart gebracht.

  In een kort en bondig rapport worden de volgende aspecten inzichtelijk gemaakt:

  • Een globale MCT (Manufacturing Critical pathTime) om de doorlooptijd te bepalen
  • Inzicht in de grootste ‘pijnpunten’ in de organisatie bedrijfsbreed
  • Inzicht in de bedrijfstypologie, mogelijke FTMS (Product Markt Combinaties waarmee een team of cel gevormd kan worden bij een QRM implementatie)

  Het rapport wordt afgesloten met een conclusie en advies.

  De werkvorm
  We vangen de scan aan met een orderregistratie. Deze vindt plaats voorafgaand aan de interviewronde met een groep medewerkers en enkele sleutelfunctionarissen.

  De interviewronde met een vooraf bepaalde groep, duurt maximaal 1,5 uur. De individuele interviews maximaal 1 uur. Tijdens het bedrijfsbezoek plannen we een rondleiding door de organisatie. Dit leidt, samen met de resultaten van de orderregistratie, tot de eindrapportage. Die we in een aparte afspraak mondeling toelichten.

  De totale tijdsbelasting voor het bedrijf bedraagt ongeveer 1 dag. De QRM scan met eindrapportage incl. mondelinge toelichting, vraagt een investering van € 995,-, exclusief BTW en reiskosten.

 • EHBO bij planningsproblemen

  Zijn deze symptomen herkenbaar voor jouw organisatie?

  • Het lukt steeds minder vaak opdrachten op tijd te leveren
  • Het kost onevenredig veel inspanning om opdrachten verwerkt te krijgen, overwerken is aan de orde van de dag
  • Herplannen is een dagelijkse routine
  • De planner is ‘vogelvrij’ en doet het nooit goed
  • Iedereen bemoeit zich met de planning
  • De ‘prioriteit van de dag’ staat dagelijks op het menu


  Als je dit herkent en je wilt stoppen met het bestrijden van symptomen, zal het niet direct op te lossen zijn. Andere manieren van werken, anders samenwerken en automatisering (her)inrichten kosten tijd om het duurzaam en goed te doen.

  Is er dan helemaal niets te doen in de tussentijd? Zeker wel! Met EHBO voor planningsproblemen wordt in één dag geanalyseerd welke korte termijn verbeteringen mogelijk zijn. Het doel is een werkbare situatie en een plan voor de structurele verbeteringen waarmee je zelf aan de slag kunt.

  Met behulp van waarnemingen in de operatie (meelopen) en gesprekken met de betrokkenen wordt een advies gegeven dat in een beknopt rapport wordt opgeleverd. Het rapport wordt (telefonisch) toegelicht en samen besluiten we welke vervolgstappen gewenst zijn.

  EHBO bij planningsproblemen is flexibel en snel te plannen voor een vast bedrag van € 950,- exclusief BTW en reiskosten.

  Meer weten of direct inplannen? Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken, daar word je altijd wijzer van!
  Stuur een bericht via onze contactpagina of bel 06-51 38 15 50.

 • Crosstrainmatrix

  Het werken in teams of cellen is bij Quick Response Manufacturing (QRM) een effectieve organisatiewijze om de doorlooptijd te verkorten en het werkplezier te verhogen. Het werken in een QRM-cel is meer dan alleen de bureaus aan elkaar schuiven. Hoewel het samenwerken in één ruimte de onderlinge communicatie bevordert, blijft de kans groot dat ieder zijn eigen taken blijft uitvoeren zoals daarvoor.

  Wij hanteren 5 stappen om tot een crosstrainprogramma (en uitvoering) te komen. let wel: er is reservecapaciteit nodig om flexibiliteit te creëren.

  Inventariseren en inzichtelijk maken is de eerste stap. Het bijhouden van de resultaten van alle inspanningen is belangrijk en motiverend. Noctuam heeft daarvoor een praktische tool ontwikkeld, de crosstrainmatrix.

  Die is gratis te verkrijgen door ons een bericht te sturen o.v.v. ‘crosstrainmatrix’.

 • Vaststellen van kostentarieven

  Met behulp van een kostenverdeelstaat koppelen we de kostensoorten en kostenplaatsen aan elkaar. In overleg bepalen we de beste verdeling. Ons uitgangspunt is om zoveel mogelijk kosten direct toe te wijzen en met zo min mogelijk algemene of overheadkosten te werken.

 • Financiële analyse -tool

  Met deze praktische managementtool creëren we snel en eenvoudig duidelijke analyses van de financiële (jaar)cijfers. We maken de trends inzichtelijk en vertalen deze vervolgens naar de dagelijkse praktijk.

 • MCT-tool

  Voor het bepalen van het Manufacturing Critical Timepath (MCT) gebruiken we een krachtige analysetool van QRM. Hiermee maken we de mogelijke verbeteringen snel inzichtelijk en gaat doorlooptijd als verbeterinstrument leven binnen de organisatie.

 • Verbeterdashboard

  Het optimaliseren van processen doen we samen en de resultaten ervan moeten uiteraard ook gedeeld worden. Met het Verbeterdashboard geven we op eenvoudige wijze inzicht in de voor jouw organisatie belangrijke kengetallen. Het dashboard is ook uitermate geschikt voor whiteboard meetings.

Aan de slag met Noctuam-producten?

De producten van Noctuam zijn een onderdeel van onze dienstverlening.
Neem gerust contact op met ons op, als je meer wilt weten. Daar word je altijd wijzer van.

Boek: Gezond Verstand Management

Mathieu Siemons is de schrijver van het boek: Gezond Verstand Management, tien eenvoudige regels voor echte leiders. In Gezond Verstand Management kun je lezen wat werkt.

'Succesvol leidinggeven begint met bescheiden zijn, je medewerkers helpen en zorgen voor een goede sfeer. Stop met politieke spelletjes, dit werkt niet meer. '

Prijs: € 15,00 incl. BTW en exclusief verzendkosten (€ 1,50). Te bestellen via m.siemons@noctuam.nl. Vermeld je naam en adresgegevens. Na betaling van de factuur wordt het boek verzonden.

Boek

Voor wie we werken

Noctuam helpt organisaties in de maakindustrie om keten- en organisatiebreed, samen met de medewerkers, structureel te verbeteren. Met de bewezen methode QRM (Quick Respons Manufacturing), optimaliseren we de processen en verkorten we de doorlooptijden. Deze bedrijven hebben Noctuam's kennis en kunde al succesvol ingezet.

Bekijk alle sectoren

Ron Sacré Linkedin

Mathieu werkt vanuit zijn praktische ervaring, wat door mij en het personeel als prettig wordt ervaren. Hij snapt de problematiek en dynamiek van de werkvloer.

Ron Sacré - General Manager KS Profile
Hebo

Groei door optimalisatie bij Hebo Kozijnen

Hebo Kozijnen - Timmerfabrikant