Efficiënte producten waar je wijzer van wordt.

In onze dienstverlening maken we gebruik van diverse analysetools en producten voor het opstellen van kostentarieven, het vastleggen van competenties in een crosstrainmatrix, het maken van financiële analyses en opstellen van kostentarieven, een basis verbeterdashboard en een MCT-tool (Manufacturing Critical-path Time).

 • QRM Scan

  Doel en inhoud
  De QRM scan geeft je snel en eenvoudig inzicht in de vraag of QRM de juiste strategie is voor jouw organisatie. Met behulp van (groeps-)interviews en een eenvoudige orderregistratie wordt de huidige situatie in kaart gebracht.

  In een kort en bondig rapport worden de volgende aspecten inzichtelijk gemaakt:

  • Een globale MCT (Manufacturing Critical pathTime) om de doorlooptijd te bepalen
  • Inzicht in de grootste ‘pijnpunten’ in de organisatie bedrijfsbreed
  • Inzicht in de bedrijfstypologie, mogelijke FTMS (Product Markt Combinaties waarmee een team of cel gevormd kan worden bij een QRM implementatie)

  Het rapport wordt afgesloten met een conclusie en advies.

  De werkvorm
  We vangen de scan aan met een orderregistratie. Deze vindt plaats voorafgaand aan de interviewronde met een groep medewerkers en enkele sleutelfunctionarissen.

  De interviewronde met een vooraf bepaalde groep, duurt maximaal 1,5 uur. De individuele interviews maximaal 1 uur. Tijdens het bedrijfsbezoek plannen we een rondleiding door de organisatie. Dit leidt, samen met de resultaten van de orderregistratie, tot de eindrapportage. Die we in een aparte afspraak mondeling toelichten.

  De totale tijdsbelasting voor het bedrijf bedraagt ongeveer 1 dag. De QRM scan met eindrapportage incl. mondelinge toelichting, vraagt een investering van € 995,-, exclusief BTW en reiskosten.

 • EHBO bij planningsproblemen

  Zijn deze symptomen herkenbaar voor jouw organisatie?

  • Het lukt steeds minder vaak opdrachten op tijd te leveren
  • Het kost onevenredig veel inspanning om opdrachten verwerkt te krijgen, overwerken is aan de orde van de dag
  • Herplannen is een dagelijkse routine
  • De planner is ‘vogelvrij’ en doet het nooit goed
  • Iedereen bemoeit zich met de planning
  • De ‘prioriteit van de dag’ staat dagelijks op het menu


  Als je dit herkent en je wilt stoppen met het bestrijden van symptomen, zal het niet direct op te lossen zijn. Andere manieren van werken, anders samenwerken en automatisering (her)inrichten kosten tijd om het duurzaam en goed te doen.

  Is er dan helemaal niets te doen in de tussentijd? Zeker wel! Met EHBO voor planningsproblemen wordt in één dag geanalyseerd welke korte termijn verbeteringen mogelijk zijn. Het doel is een werkbare situatie en een plan voor de structurele verbeteringen waarmee je zelf aan de slag kunt.

  Met behulp van waarnemingen in de operatie (meelopen) en gesprekken met de betrokkenen wordt een advies gegeven dat in een beknopt rapport wordt opgeleverd. Het rapport wordt (telefonisch) toegelicht en samen besluiten we welke vervolgstappen gewenst zijn.

  EHBO bij planningsproblemen is flexibel en snel te plannen voor een vast bedrag van € 950,- exclusief BTW en reiskosten.

  Meer weten of direct inplannen? Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken, daar word je altijd wijzer van!
  Stuur een bericht via onze contactpagina of bel 06-51 38 15 50.

 • Crosstrainmatrix

  Het werken in teams of cellen is bij Quick Response Manufacturing (QRM) een effectieve organisatiewijze om de doorlooptijd te verkorten en het werkplezier te verhogen. Het werken in een QRM-cel is meer dan alleen de bureaus aan elkaar schuiven. Hoewel het samenwerken in één ruimte de onderlinge communicatie bevordert, blijft de kans groot dat ieder zijn eigen taken blijft uitvoeren zoals daarvoor.

  Wij hanteren 5 stappen om tot een crosstrainprogramma (en uitvoering) te komen. let wel: er is reservecapaciteit nodig om flexibiliteit te creëren.

  Inventariseren en inzichtelijk maken is de eerste stap. Het bijhouden van de resultaten van alle inspanningen is belangrijk en motiverend. Noctuam heeft daarvoor een praktische tool ontwikkeld, de crosstrainmatrix.

  Die is gratis te verkrijgen door ons een bericht te sturen o.v.v. ‘crosstrainmatrix’.

 • Vaststellen van kostentarieven

  Met behulp van een kostenverdeelstaat koppelen we de kostensoorten en kostenplaatsen aan elkaar. In overleg bepalen we de beste verdeling. Ons uitgangspunt is om zoveel mogelijk kosten direct toe te wijzen en met zo min mogelijk algemene of overheadkosten te werken.

 • Financiële analyse -tool

  Met deze praktische managementtool creëren we snel en eenvoudig duidelijke analyses van de financiële (jaar)cijfers. We maken de trends inzichtelijk en vertalen deze vervolgens naar de dagelijkse praktijk.

 • MCT-tool

  Voor het bepalen van het Manufacturing Critical Timepath (MCT) gebruiken we een krachtige analysetool van QRM. Hiermee maken we de mogelijke verbeteringen snel inzichtelijk en gaat doorlooptijd als verbeterinstrument leven binnen de organisatie.

 • Verbeterdashboard

  Het optimaliseren van processen doen we samen en de resultaten ervan moeten uiteraard ook gedeeld worden. Met het Verbeterdashboard geven we op eenvoudige wijze inzicht in de voor jouw organisatie belangrijke kengetallen. Het dashboard is ook uitermate geschikt voor whiteboard meetings.

 • Quick Scan digitale transformatie

  De eerste stappen naar digitale transformatie, industrie 4.0

  Digitale transformatie, smart industry, digitale fabriek, vele termen voor hetzelfde onderwerp. De digitaliseringsslag die gemaakt wordt (of moet worden gemaakt!) in de industrie. Van beschikbare data gebruik maken met dashboards, de digitale aansturing van processen tot koppeling met klanten en leveranciers (en andere stakeholders). Al deze zaken vallen onder deze generieke termen.

  Geen enkel bedrijf heeft geen enkele vorm digitalisering. Dat is bijna ondenkbaar. Mail, mobiele telefonie en gebruik van PC’s met Office-pakketten zijn gemeengoed in bedrijven. Dit zijn hulpmiddelen die ons werk makkelijker maken en snelheid in processen brengen. Digitale transformatie gaat over alle bedrijfsprocessen en dat vraagt een integrale aanpak. Een aanpak, die stap voor stap de richting en vooral strategie bepaalt voor jouw route naar verdere digitalisering in jouw bedrijf. De mate en het tempo waarin is voor elke organisatie verschillend.

  Met de Quick Scan digitale transformatie krijg je inzicht in de huidige status op gebied van digitalisering en een praktisch stappenplan op maat gemaakt voor jouw bedrijf.

  Uitgangspunten

  Bij de Quick Scan wordt gebruik gemaakt van de aanpak die Noctuam toepast met het SPOT-model) in trajecten van organisatieverbetering met als doel Operational Excellence.

  Bij de verbeteringen in de organisatie worden meerdere disciplines betrokken om draagvlak te vergroten en kennis te gebruiken uit de ondernemingen.

  Deze uitgangspunten sluiten naadloos aan bij de stappen naar digitale transformatie.

  Aanpak

  De aanpak wordt onderverdeeld in 5 stappen. De stappen zijn:

  • 1) Inventarisatie met behulp van een vragenlijst met kwalitatieve en kwantitatieve dataverzameling
  • 2) Proces in kaart brengen en verstoringen inventariseren
  • 3) Analyse van de huidige situatie op gebied van datagedreven werken, procesautomatisering en robotisering
  • 4) Opzetten concept-dashboard als eerste stap naar datagedreven werken
  • 5) Plan van aanpak en vervolgstappen
  • 1) Vragenlijst met kwalitatieve en kwantitatieve dataverzameling

  Voorafgaand aan een bedrijfsbezoek voor stap 2, zal een uitgebreide vragenlijst worden toegestuurd waarin verschillende kwalitatieve en kwantitatieve data worden gevraagd te verzamelen. Voor het bedrijfsbezoek wordt gevraagd deze vragenlijsten retour te zenden. Dan kan een eerste analyse plaatsvinden en kan tijdens het bedrijfsbezoek bij stap 2 eventuele ontbrekende data worden aangevuld.

  • 2) Proces in kaart brengen en verstoringen inventariseren

  Voor het in kaart brengen van het proces zal een bedrijfsbezoek worden gebracht. Hoewel de hoofdprocessen in het algemeen wel bekend zijn (kantoor, ordermanagement, planning en inkoop, productie, assemblage, expeditie en transport en mogelijk ook plaatsing en service), geeft het volgen van een order door het proces meer relevante detailinformatie over de logistieke en informatiestromen. Hiermee ook de wensen naar informatie.

  • 3) Analyse van de huidige situatie op gebied van datagedreven werken, procesautomatisering en robotisering

  Met de input uit stap 1 en 2 zal een eerste analyse worden gemaakt van de huidige situatie op het gebied van digitalisering. Daarbij wordt ook de relatie gelegd naar de verbeterpunten die uit de inventarisatie van de verstoringen komen. Naast stuurinformatie wordt ook gekeken naar digitalisering van productieprocessen, robotisering en eventuele digitale connectie met leveranciers en klanten.

  • 4) Opzetten concept-dashboard als eerste stap naar datagedreven werken

  Een eerste stap naar het datagedreven werken is samen ontwikkelen van een concept-dashboard voor de besturing van de organisatie enerzijds en de (operationele) aansturing anderzijds. Door onderscheid te maken in verschillende niveaus kan de behoefte per functionaris beter onderscheiden worden. De kans dat iedere functionaris voor hem/haar relevante informatie krijgt wordt daarmee groter.

  • 5) Plan van aanpak en vervolgstappen

  Van alle bovenstaande stappen wordt een praktisch plan van aanpak opgesteld met daarin aanbevelingen voor vervolgstappen op het gebied van digitalisering en procesverbeteringen. Een stappenplan met tijdlijn zal op basis van de verzamelde informatie worden meegenomen. Evenals het concept-dashboard dat samen is opgesteld.

  Eventuele begeleiding van de uitvoering van het plan van aanpak valt buiten de scope van de quick scan.

  Een quick scan digitale transformatie vraagt een investering van ca. € 9.500,- excl. BTW en reiskosten.

  Meer weten of direct inplannen? Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken, daar word je altijd wijzer van!

  Stuur een bericht via onze contactpagina of bel 06-51 38 15 50.

Aan de slag met Noctuam-producten?

De producten van Noctuam zijn een onderdeel van onze dienstverlening.
Neem gerust contact op met ons op, als je meer wilt weten. Daar word je altijd wijzer van.

Voor wie we werken

Noctuam helpt organisaties in de maakindustrie om keten- en organisatiebreed, samen met de medewerkers, structureel te verbeteren. Met de bewezen methode QRM (Quick Respons Manufacturing), optimaliseren we de processen en verkorten we de doorlooptijden. Deze bedrijven hebben Noctuam's kennis en kunde al succesvol ingezet.

Bekijk alle sectoren

Ron Sacré Linkedin

Mathieu werkt vanuit zijn praktische ervaring, wat door mij en het personeel als prettig wordt ervaren. Hij snapt de problematiek en dynamiek van de werkvloer.

Ron Sacré - Interim Productie Manager
Hebo

Groei door optimalisatie bij Hebo Kozijnen

Hebo Kozijnen - Timmerfabrikant