Efficiënte producten waar je wijzer van wordt.

In onze dienstverlening maken we gebruik van diverse analysetools en producten voor het stellen van kostentarieven, het bepalen van de optimale seriegrootte, het maken van financiële analyses en een MCT-tool (Manufacturing Critical-path Time).

 • Noctuam online

  In tijden van plotselinge veranderingen, zoals nu bij de maatregelen in strijd tegen de verspreiding van het Corona virus, worden bestaande methoden en systemen getest.

  Noctuam werkt(e) graag op locatie van de klant omdat het daar gebeurt! De dynamiek in organisaties, tussen mensen en in processen. Met de huidige maatregelen (d.d. 23 maart 2020) zijn bedrijfsbezoeken alleen mogelijk als het echt nodig is. De dienstverlening van Noctuam voorziet niet in de ‘eerste levensbehoefte’ maar richt zich op de continue verbetering van organisaties. In crisistijden ligt de prioriteit (begrijpelijk) op het ‘overleven en zorgen om vandaag door te komen’.

  Toch kan de dienstverlening van Noctuam als QRM-specialist, ook op afstand zijn bijdrage leveren en doorgaan. De inhoudelijke ondersteuning blijft zoals je dat van ons bent gewend. De fysieke bezoeken worden (tijdelijk) vervangen door online diensten.

  Advies en praktijkbegeleiding (QRM-coach-online)
  Via stabiele video chat software kunnen groepen via ‘live stream’ begeleid worden in de QRM praktijk projecten. Hiermee kunnen de (lopende) projecten doorgaan en is er (nog steeds) interactie!

  Ook voor de QRM-analyse kan online ondersteuning worden ingezet bij het in kaart brengen van het proces en de ‘kinken in de kabel’.

  Online QRM-training en opleiding
  De pas gestarte incompany QRM basisopleiding wordt via e-learning en ‘live stream learning’ aangeboden. Binnenkort beschikbaar!

  Ook via webinars en live stream bijeenkomsten kunnen verschillende diensten online verzorgd worden:

  • QRM introductie
  • Begeleiding Crosstrainmatrix
  • Vaststellen kostentarieven
  • Praktijktraining Samen Slimmer Bouwen


  Commisseur-online, klankbord en coaching
  Via video chat software zal middels een vooraf afgestemde agenda, samen met de ondernemer, directeur of manager, een klankbord of coachingsbijeenkomst worden gehouden. Van de uitkomst wordt een (kort) verslag opgesteld met concrete actiepunten.

  Bel of mail gerust om de mogelijkheden te bespreken en te organiseren. Ook voor nieuwe trajecten is per direct een online oplossing beschikbaar!

  Offline blijft!
  Als de situatie rondom de bestrijding van het Corona virus is genormaliseerd en het dagelijkse openbare leven weer functioneert, blijven de online diensten beschikbaar. Natuurlijk zullen de ‘offline’ diensten dan weer hervat worden en is het mogelijk een combinatie te kiezen.

  Mathieu Siemons
  QRM-specialist van Noctuam
  T: 06-51381550
  E: info@noctuam.nl

 • Organisatie Hulp Verlening online!

  Acute actie in crisistijden (onderdeel van Noctuam online)

  De maatregelen ter voorkoming van verdere verspreiding van het corona-virus raken elk maakbedrijf. Een hoger ziekteverzuim, minder productie, stagneren van de leveringen vanuit de supply chain, het verschuiven van werktijden en annuleren van opdrachten. Zaken die ieder op zich in een stabiele situatie ook kunnen voorkomen. Nu gebeurt het tegelijkertijd en dat vraagt (te)veel van een organisatie.

  Met de online dienst ‘Organisatie Hulp Verlening’ zet ik mijn ruime bedrijfskundige ervaring in, om te ondersteunen bij het oplossen van de acute problemen. Niet alleen het ‘blussen van branden’, maar ook de blik op de toekomst waar kansen gezien en aangepakt worden.

  Werkwijze

  1. Intakegesprek (vrijblijvend en kosteloos)

  Via een videochat wordt samen de huidige situatie in kaart gebracht aan de hand van een korte gestructureerde vragenlijst. Hier zijn onder andere thema’s opgenomen als personeel en veiligheid, financiën, verkoop, productie en kwaliteit, inkoop en logistiek. Hiermee ontstaat inzicht in de prioriteiten dat kan dienen als basis voor een acuut actieplan. Na het gesprek bepalen we samen de verdere stappen, de frequentie en begroting.

  2. Opstellen acuut actieplan

  Samen werken we (ook weer via video chat) de prioriteiten van het intakegesprek verder uit in een acuut actieplan (maximaal 10 punten), dat beknopt wordt vastgelegd. Hierin worden afspraken gemaakt met betrekking tot taakverdeling, aanlevering van data (diverse vragenlijsten, formulieren zijn beschikbaar) en oplevering van de actiepunten.

  3. Uitvoeren acuut actieplan

  De uitvoering start direct en de monitoring wordt samen gepland. Het doel is zo snel mogelijk (weer) een stabiele werksituatie creëren. Als die fase is bereikt, wordt verder bepaald wat de volgende stappen zijn.

  Samen, gestructureerd de ontstane situatie met feiten beoordelen en actie ondernemen, leidt tot het snelste en meest betrouwbare resultaat!

  Wil je vrijblijvend een intakegesprek en samen bepalen wat Noctuam kan betekenen in deze periode? Aarzel dan niet en neem contact met ons op.

  Daar word je altijd wijzer van!

  Mathieu Siemons
  QRM-specialist van Noctuam
  06 - 51 38 15 50
  info@noctuam.nl

 • QRM Introductie

  Meer leren over Quick Reponse Manufacturing?

  Neem dan deel aan onze QRM Introductie en ervaar op praktische wijze wat Quick Response Manufacturing (QRM) kan betekenen voor jouw organisatie!

  Quick Response Manufacturing gaat over het, organisatiebreed, verkorten van doorlooptijden in processen. Het is niet zomaar een kunstje dat toegepast kan worden als het maar vaak genoeg geoefend wordt. Het is een strategie waarvoor bewust gekozen wordt. Net als het veranderen van je levensstijl is het alleen houdbaar als je het ook echt wilt!

  Tijdens deze incompany introductie worden de vier basisprincipes van QRM op een interactieve manier gepresenteerd. Niet alleen luisteren, maar juist ervaren en doen! Met korte spellen en simulaties ervaar je zelf wat QRM is en kun je beoordelen of deze strategie jouw organisatie verder helpt om klanten beter te bedienen, concurrentie voor te zijn en vooral ook prettiger en plezieriger met elkaar samen te werken.

  De investering bedraagt € 750,-, exclusief BTW (max. 12 personen, 1 dagdeel).

  Nieuwsgierig geworden?
  Meld je dan aan voor onze incompany QRM Introductie bijeenkomst via het contactformulier op de website, onder vermelding van ‘QRM intro'. De datum stemmen we onderling af.

  Meer weten? Neem gerust contact op via info@noctuam.nl of via 06-51381550, daar word je altijd wijzer van!

 • Incompany QRM Basisopleiding (NIEUW!)

  Incompany QRM basisopleiding (NIEUW!)

  Noctuam heeft een incompany QRM basisopleiding ontwikkeld die bedoeld is voor organisaties die serieus met QRM aan de slag gaan of meer medewerkers kennis en vaardigheden bij willen brengen over QRM. De opleiding bestaat uit 8 modules van ca. 3,5 uur per keer. De werkwijze is interactief en praktisch. Simulaties en opdrachten zorgen voor de ervaringen van de lesstof.

  De onderwerpen die aan bod komen zijn:

  1. Waarom QRM? (Waarom aan de slag met QRM en wat zijn de verschillen met Lean Manufacturing?)
  2. Tijden-denken in plaats van kosten-denken (efficiency lokaal of in de totale keten?)
  3. Leiderschap bij veranderen (welke stijlen, persoonlijk leiderschap)
  4. Anders Organiseren (Werken in cellen, crosstrainen en eigenaarschap)
  5. Samenwerken (Zelfsturing, autonomie en verantwoordelijkheid)
  6. Systeemdynamica (het zorgen voor flow in jouw organisatie, de 'do's en don'ts')
  7. Organisatiebrede aanpak (Iedereen doet mee in de organisatie, hoe creeer je volledige betrokkenheid?)
  8. QRM Gift Box Game (Ervaar QRM in een simulatie en leg het verband met je eigen organisatie)


  De opleiding wordt afgesloten met een certificaat van deelname bij voldoende aanwezigheid en realisatie van de opdrachten.

  De QRM Basisopleiding is uitermate geschikt voor organisaties die zelf met QRM aan de slag gaan, de kennis is direct in praktijk te gebruiken.

 • QRM Scan

  Doel en inhoud
  De QRM scan geeft je snel en eenvoudig inzicht in de vraag of QRM de juiste strategie is voor jouw organisatie. Met behulp van (groeps-)interviews en een eenvoudige orderregistratie wordt de huidige situatie in kaart gebracht.

  In een kort en bondig rapport worden de volgende aspecten inzichtelijk gemaakt:

  • Een globale MCT (Manufacturing Critical pathTime) om de doorlooptijd te bepalen
  • Inzicht in de grootste ‘pijnpunten’ in de organisatie bedrijfsbreed
  • Inzicht in de bedrijfstypologie, mogelijke FTMS (Product Markt Combinaties waarmee een team of cel gevormd kan worden bij een QRM implementatie)

  Het rapport wordt afgesloten met een conclusie en advies.

  De werkvorm
  We vangen de scan aan met een orderregistratie. Deze vindt plaats voorafgaand aan de interviewronde met een groep medewerkers en enkele sleutelfunctionarissen.

  De interviewronde met een vooraf bepaalde groep, duurt maximaal 1,5 uur. De individuele interviews maximaal 1 uur. Tijdens het bedrijfsbezoek plannen we een rondleiding door de organisatie. Dit leidt, samen met de resultaten van de orderregistratie, tot de eindrapportage. Die we in een aparte afspraak mondeling toelichten.

  De totale tijdsbelasting voor het bedrijf bedraagt ongeveer 1 dag. De QRM scan met eindrapportage incl. mondelinge toelichting, vraagt een investering van € 995,-, exclusief BTW en reiskosten.

 • Praktijktraining Samen Slimmer Bouwen

  Samen Slimmer Bouwen!

  Is dit herkenbaar als bouwbedrijf? Hectiek op kantoor, veel telefoontjes, uitvoerders die met een ‘boodschappenlijstje’ binnenvallen en onderaannemers die bellen met vragen. De werkvoorbereiding blijft in verwarring achter met een enorme to do lijst! En het volgende telefoontje dient zich alweer aan.

  ‘Zo werkt het nu eenmaal’, ‘We moeten natuurlijk wel flexibel blijven’, en de ‘klant is eenmaal koning’… Blijf je een paracetamol nemen tegen de pijn of ga je echt aan de slag om de oorzaak weg te nemen en beter in conditie te komen?

  Neem het heft zelf weer in handen! Ik ben ervan overtuigd dat je samen met de juiste mensen effectiever, eenvoudiger en plezieriger kunt samenwerken om de klantvraag te bedienen. Samen leren hoe dat kan en dat ook in de praktijk brengen (en borgen!)?

  Noctuam heeft een praktisch programma ontwikkeld (voor verkopers, werkvoorbereiders, tekenaars en uitvoerders) dat met jouw specifieke bedrijfssituatie aan de slag gaat met gebruikmaking van de principes van Quick Response Manufacturing.

  Samen gaan we:

  • Het proces en de verstoringen in kaart brengen
  • Leren hoe de verstoringen structureel opgelost en geborgd kunnen worden
  • De organisatie herinrichten en de taken waar nodig herverdelen
  • Bepalen waar het Klant Order Ontkoppel Punt ligt en brengen dat in praktijk
  • Een effectievere doorstroming realiseren voor offertes en orders
  • Een effectieve overlegstructuur inrichten en afspraken transparant maken (om ze ook na te kunnen komen)

  Het resultaat is een organisatie die gestroomlijnder loopt en makkelijker inspeelt op de veranderingen die gevraagd worden.

  Totaal zijn we samen 10 dagdelen aan de slag en brengen dat direct in praktijk. Dat vraagt een investering van € 9.500, - (maximaal 10 deelnemers), exclusief BTW, reiskosten en eventuele locatiekosten.

  Wetende dat de faalkosten in de bouw nog steeds op ca 5% van de omzet liggen, is het zeker het overwegen waard. Wil je meer weten? Neem contact met ons op via m.siemons@noctuam.nl of bel direct via 06-51 38 15 50.

  Programma:

  Dagdeel 1 : Kennismaking en inventarisatie van de huidige situatie
  Dagdeel 2 : In kaart brengen van het proces (waar zitten de wachttijden?)
  Dagdeel 3 : Analyseren van het proces en inventariseren van verstoringen
  Dagdeel 4 : Oplossen van verstoringen met behulp van de A3 methode
  Dagdeel 5 : Praktijkcases verstoringen
  Dagdeel 6 : Bepalen van het Klant Order Ontkoppel Punt en in de praktijk brengen
  Dagdeel 7 : Herinrichten van de organisatie
  Dagdeel 8 : Opnieuw verdelen van taken en inzicht in competenties(crosstrainen)
  Dagdeel 9 : Effectieve doorstroming offertes en opdrachten
  Dagdeel 10 : Overlegstructuur inrichten en borgen

  Desgewenst kunnen onderhoudsmomenten worden afgesproken na het doorlopen van het programma.

 • EHBO bij planningsproblemen

  Zijn deze symptomen herkenbaar voor jouw organisatie?

  • Het lukt steeds minder vaak opdrachten op tijd te leveren
  • Het kost onevenredig veel inspanning om opdrachten verwerkt te krijgen, overwerken is aan de orde van de dag
  • Herplannen is een dagelijkse routine
  • De planner is ‘vogelvrij’ en doet het nooit goed
  • Iedereen bemoeit zich met de planning
  • De ‘prioriteit van de dag’ staat dagelijks op het menu


  Als je dit herkent en je wilt stoppen met het bestrijden van symptomen, zal het niet direct op te lossen zijn. Andere manieren van werken, anders samenwerken en automatisering (her)inrichten kosten tijd om het duurzaam en goed te doen.

  Is er dan helemaal niets te doen in de tussentijd? Zeker wel! Met EHBO voor planningsproblemen wordt in één dag geanalyseerd welke korte termijn verbeteringen mogelijk zijn. Het doel is een werkbare situatie en een plan voor de structurele verbeteringen waarmee je zelf aan de slag kunt.

  Met behulp van waarnemingen in de operatie (meelopen) en gesprekken met de betrokkenen wordt een advies gegeven dat in een beknopt rapport wordt opgeleverd. Het rapport wordt (telefonisch) toegelicht en samen besluiten we welke vervolgstappen gewenst zijn.

  EHBO bij planningsproblemen is flexibel en snel te plannen voor een vast bedrag van € 650,- exclusief BTW en reiskosten.

  Meer weten of direct inplannen? Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken, daar word je altijd wijzer van!
  Stuur een bericht via onze contactpagina of bel 06-51 38 15 50.

 • Crosstrainmatrix

  Het werken in teams of cellen is bij Quick Response Manufacturing (QRM) een effectieve organisatiewijze om de doorlooptijd te verkorten en het werkplezier te verhogen. Het werken in een QRM-cel is meer dan alleen de bureaus aan elkaar schuiven. Hoewel het samenwerken in één ruimte de onderlinge communicatie bevordert, blijft de kans groot dat ieder zijn eigen taken blijft uitvoeren zoals daarvoor.

  Wij hanteren 5 stappen om tot een crosstrainprogramma (en uitvoering) te komen. let wel: er is reservecapaciteit nodig om flexibiliteit te creëren.

  Inventariseren en inzichtelijk maken is de eerste stap. Het bijhouden van de resultaten van alle inspanningen is belangrijk en motiverend. Noctuam heeft daarvoor een praktische tool ontwikkeld, de crosstrainmatrix.

  Die is gratis te verkrijgen door ons een bericht te sturen o.v.v. ‘crosstrainmatrix’.

 • Vaststellen van kostentarieven

  Met behulp van een kostenverdeelstaat koppelen we de kostensoorten en kostenplaatsen aan elkaar. In overleg bepalen we de beste verdeling. Ons uitgangspunt is om zoveel mogelijk kosten direct toe te wijzen en met zo min mogelijk algemene of overheadkosten te werken.

 • Tool voor het bepalen van de optimale seriegrootte

  Te grote orders, opdrachten of projecten op de werkvloer kunnen de flow belemmeren. De afhankelijkheid van de verschillende bronnen van elkaar werkt daarbij complicerend. Met deze eenvoudige simulatietool creëren we op basis van de eigen bedrijfsgegevens inzicht in de optimale seriegrootte.

 • Financiële analyse -tool

  Met deze praktische managementtool creëren we snel en eenvoudig duidelijke analyses van de financiële (jaar)cijfers. We maken de trends inzichtelijk en vertalen deze vervolgens naar de dagelijkse praktijk.

 • MCT-tool

  Voor het bepalen van het Manufacturing Critical Timepath (MCT) gebruiken we een krachtige analysetool van QRM. Hiermee maken we de mogelijke verbeteringen snel inzichtelijk en gaat doorlooptijd als verbeterinstrument leven binnen de organisatie.

 • Verbeterdashboard

  Het optimaliseren van processen doen we samen en de resultaten ervan moeten uiteraard ook gedeeld worden. Met het Verbeterdashboard geven we op eenvoudige wijze inzicht in de voor jouw organisatie belangrijke kengetallen. Het dashboard is ook uitermate geschikt voor whiteboard meetings.

Aan de slag met Noctuam-producten?

De producten van Noctuam zijn een onderdeel van onze dienstverlening als QRM Specialist.
Neem gerust contact op met ons op, als je meer wilt weten. Daar word je altijd wijzer van.

Boek: Gezond Verstand Management

Mathieu Siemons is de schrijver van het boek: Gezond Verstand Management, tien eenvoudige regels voor echte leiders. In Gezond Verstand Management kun je lezen wat werkt.

'Succesvol leidinggeven begint met bescheiden zijn, je medewerkers helpen en zorgen voor een goede sfeer. Stop met politieke spelletjes, dit werkt niet meer. '

Prijs: € 15,00 incl. BTW en exclusief verzendkosten (€ 1,50). Te bestellen via m.siemons@noctuam.nl. Vermeld je naam en adresgegevens. Na betaling van de factuur wordt het boek verzonden.

Boek

Voor wie we werken

Noctuam helpt organisaties in de maakindustrie om keten- en organisatiebreed, samen met de medewerkers, structureel te verbeteren. Met de bewezen methode QRM (Quick Respons Manufacturing), optimaliseren we de processen en verkorten we de doorlooptijden. Deze bedrijven hebben Noctuam's kennis en kunde van de QRM Specialist al succesvol ingezet.

Bekijk alle sectoren

Ron Sacré Linkedin

Mathieu werkt vanuit zijn praktische ervaring, wat door mij en het personeel als prettig wordt ervaren. Hij snapt de problematiek en dynamiek van de werkvloer.

Ron Sacré - Managing Director Operations FMI HighTech Solutions
Hebo

Groei door optimalisatie bij Hebo Kozijnen

Hebo Kozijnen - Timmerfabrikant