Quick Response Manufacturing? Gewoon doen!

QRM

Wat overkomt ons nu?
In tijden van grote veranderingen, is terugvallen naar bekende en oude gewoonten een logische reactie. Met de gevolgen van de maatregelen rondom Covid19 is het net zo. Wat doe je, als omstandigheden sterk wijzigen en de economische gevolgen voor jouw organisatie merkbaar zijn?

Want dat kan in de maakindustrie twee kanten opgaan, enerzijds een toename van opdrachten en anderzijds het wegvallen of uitstellen van opdrachten. Hoe dan ook heeft dit gevolgen voor de bedrijfsvoering.

Aan welke kant jouw organisatie ook staat, ‘de aanval is de beste verdediging’. Met andere woorden: houd het heft zelf in handen en ga aan de slag met de mogelijkheden die er (wel) zijn. Nog steeds zijn klanten de basis van een onderneming. Start daar en ga aan de slag met jouw onderneming. Of je werkt aan een organisatie die sterker uit een crisis komt of je werkt aan een organisatie die opschaalt om de grote toestroom juist te managen. In beide gevallen draait het om het optimaliseren van processen!

Wat vraagt een klant (en dat ben je zelf ook!)?
Als je jezelf als consument eens kritisch beschouwd, wat doe je dan anders dan pakweg tien jaar geleden? Ben je kritischer op kwaliteit, op keuzemogelijkheden, op de snelheid van reageren? Ik denk dat op alle drie de vragen het antwoord: ja is. Want de prijs is altijd al een criterium geweest dat (mede) bepalend is. Als die niet juist is, haak je vaak al af. Wat heeft ervoor gezorgd dat je als consument kritischer bent dan voorheen? Dat heeft vooral te maken met de transparantie die is ontstaan door het internet en daar bovenop nog de smartphone. Dat is een apparaat dat niet meer is weg te denken uit ons dagelijkse leven. Mogelijk beheerst dit teveel ons dagelijkse leven. Maar dat is een ander (interessant) thema.

Deze ontwikkelingen spelen maatschappij breed en hebben daarmee ook invloed op de relatie die we hebben met klanten in de business to business markt. Klanten vragen meer variatie. Alleen die hoeveelheid die ze echt nodig hebben en snel. Want als ik een product op internet bestel, heb ik het doorgaans de volgende dag in huis…

Met andere woorden: er is een grotere druk op organisaties gekomen om sneller te leveren en kortere doorlooptijden te realiseren. Hoewel deze vergelijking lang niet altijd op gaat en het vaak ‘appels met peren’ vergelijken is, is (reactie) snelheid een belangrijk besliscriterium geworden in het zakendoen.

Snelheid als verkoopargument

Als de trend in de markt van business to business het vergroten van (reactie)snelheid is, dan kunnen daar maatregelen voor worden genomen. De eerste richting waarin een oplossing gezocht wordt is het aanleggen van een (veilige)voorraad waarmee snel gereageerd kan worden naar klanten. Dan is de klant tevreden en kan de productie ‘gewoon’ doorgaan. Maar er kleven wel een aantal ‘mitsen en maren’ aan deze oplossingsrichting. Hoeveel voorraad moet er worden aangelegd en van welke artikelen of producten? Wetend dat de vraag naar meer variatie toeneemt loert het gevaar dat van veel artikelen of producten voorraad moet worden gehouden. Is dat wenselijk?

Er kleven veel nadelen aan het houden van voorraad, los van de financiële aspecten (voorfinanciering, ruimte en handling). Het beheren en bijhouden mag niet onderschat worden. Ook daar gaan veel kosten mee gepaard.

Het vergroten van snelheid in processen vraagt een organisatiebrede aanpak. Het start altijd met de klantvraag. Hoe kan die klantvraag op de meest effectieve wijze worden beantwoord. Effectief voor de klant, maar ook voor de onderneming!

Hoe fit is mijn organisatie?
Als de oplossing op de klantvraag om sneller te reageren ligt in een organisatiebrede aanpak, reist de vraag: hoe fit is mijn organisatie? Hoe is de conditie? Er wordt namelijk meer gevraagd dat tot heden het geval was. Een eerste reactie is toch vaak, het bekende ‘tandje erbij’. Harder werken en niet zeuren! Dat is een oplossing met een beperkte houdbaarheidsdatum. Dat werkt alleen als er eenmalig een bovenmatige inspanning gedaan moet worden, bijvoorbeeld bij een grote opdracht met een deadline. Maar wat als dit de normale gang van zaken wordt?

In een organisatie neemt de frustratie toe als alle maatregelen om meer controle te krijgen, averechts werken. De manager raakt geïrriteerd en neemt nog drastischere maatregelen. De sfeer wordt slechter, medewerkers voelen zich beknot in hun ruimte en erger nog, voelen zich niet serieus genomen. Er wordt door iedereen echt hard gewerkt, maar zonder het gewenste resultaat. Het geloof in alle (nieuwe) maatregelen ebt weg. Dat vraagt een andere benadering en kan vergeleken worden met het veranderen van je leefstijl. Daar is een ‘wake-up call’ voor nodig.

Je beseft dat deze manier van leven niet langer kan. Het patroon moet doorbroken worden. Er moet echt iets fundamenteel anders. Je hele levensstijl moet op de schop!

Hoewel het besef er wel is, blijft het moeilijk om echt en duurzaam te veranderen. Het gezamenlijk veranderen in een organisatie vraagt om een duurzame verbetertool. Maar hoe??

QRM als duurzame verbetertool

Quick Response Manufacturing (QRM) is een strategie om organisatieprocessen te optimaliseren en te verbeteren door het verkorten van doorlooptijden. Het is een bedrijfsbrede (en zelfs ketenbrede) aanpak). Iedereen in de organisatie wordt erbij betrokken. Het heeft gevolgen voor ieders functioneren. Er zal nog steeds heel hard gewerkt moeten worden, maar bovenal slimmer en samen! Het is een gezamenlijke kapstok om gewenste verandering vorm te geven.

QRM; gewoon doen!

En wat nu…? Eerst maar uitgebreid onderzoeken of het wel de juiste strategie is? Of gewoon gaan doen? Het zal nooit geadviseerd worden om zo maar iets te gaan doen, maar... er moeten wel stappen gezet worden. Het klinkt eenvoudig, het is een kwestie van beginnen en gaan doen!

‘Vreemde ogen dwingen’ is een bekend gezegde. Als het veranderen van koers en strategie in een organisatie vanuit eigen (intrinsieke) motivatie gebeurt, heeft het de grootste kans van slagen. Het werkt net als bij het veranderen van je levensstijl, je moet het zelf doen. Met ondersteuning, is de kans van slagen nog groter en leidt tot sneller resultaat.

Neem gerust contact met ons op, daar word je altijd wijzer van!
Stuur een bericht via onze contactpagina of bel 06-51 38 15 50.

Voor wie we werken

Noctuam helpt organisaties in de maakindustrie om keten- en organisatiebreed, samen met de medewerkers, structureel te verbeteren. Met de bewezen methode QRM (Quick Respons Manufacturing), optimaliseren we de processen en verkorten we de doorlooptijden. Deze bedrijven hebben Noctuam's kennis en kunde al succesvol ingezet.

Bekijk alle sectoren

Ron Sacré Linkedin

Mathieu werkt vanuit zijn praktische ervaring, wat door mij en het personeel als prettig wordt ervaren. Hij snapt de problematiek en dynamiek van de werkvloer.

Ron Sacré - Interim Productie Manager
Hebo

Groei door optimalisatie bij Hebo Kozijnen

Hebo Kozijnen - Timmerfabrikant