Maakt kunstmatige intelligentie QRM overbodig?

Bedreiging of kans?

Het is hot: kunstmatige intelligentie, machine learning, deeplearning en het gebruiken van Big Data. Ook de technologie van Blockchain is regelmatig in het nieuws, met name bij cryptomunten. Het zijn containerbegrippen die in elke situatie een andere betekenis en lading hebben. De teneur is regelmatig ‘bedreigend’ en dat maakt het lastig om de echte toegevoegde waarde tot uiting te brengen. Is het allemaal zo bedreigend of liggen er juist kansen? Wat is de relatie met het optimaliseren van processen met Quick Response Manufacturing (QRM)? Is dat niet meer nodig of juist wel?

Bedreigingen?
Wat als robots de werkzaamheden gaan overnemen? Dan zijn medewerkers overbodig. De grote vraag is niet of dat gaat gebeuren, maar in welke vorm. Er zijn voor bepaalde beroepsgroepen zeker bedreigingen. Waar er in het verleden bij automatiseringsslagen in productie-omgevingen banen verdwenen, zoals de loodzetter in de grafische industrie, kwamen er weer andere banen voor in de plaats. Met andere woorden: de vraag naar vakmanschap verschuift ook bij de ontwikkelingen in automatisering, digitalisering en zo ook robotisering. En toch verdwijnen er banen die niet meer nodig zijn. Ook in de administratieve sector is dat in volle gang. Denk aan het inboeken van facturen. Dat kan helemaal geautomatiseerd, zonder tussenkomst van de mens. Verder zijn er razendsnelle ontwikkelingen op het gebied van chatbots, die een receptiefunctie kunnen overnemen. Het gaat inderdaad snel en het zal zeker gevolgen hebben. De mate waarin het bedreigend is, heeft te maken met de manier waarop organisaties hiermee omgaan.

Kansen?
Wat als repeterende werkzaamheden geautomatiseerd kunnen worden en processen gestandaardiseerd? Wat als medewerkers ingezet worden op hun echte kwaliteiten? Hoe mooi is het als de voorspelingen van het werkaanbod betrouwbaar zijn en de capaciteit daaraan aangepast kan worden voordat de paniek toeslaat. Er zijn wel randvoorwaarden in te vullen voordat de kansen van alle bovengenoemde technologieën benut kunnen worden. Zo is het noodzakelijk om de ‘digitale huishouding’ op orde te hebben. In de Data Science spreken ze over de ‘digitale hygiëne’. Zonder dat, stopt het bij voorbaat. Met de juiste ‘digitale huishouding’ zijn er veel mogelijkheden.

Met een dashboard van de resultaten en de forecast voor de instroom van opdrachten, kan de capaciteit en planning in een maakbedrijf veel beter gestuurd worden. Hiermee is de voorspelbaarheid groter en worden de medewerkers slimmer ingezet. Daarbij is het mogelijk om het werk ook echt aantrekkelijker te maken. Het gebruiken van de creativiteit van medewerkers is de toegevoegde waarde van de toekomst!

QRM als fundament
Een organisatie kan pas verder bouwen als het fundament goed is. De genoemde technologieën kunnen pas tot wasdom komen als de basis juist is. Onder andere door een goed georganiseerd bedrijf, waarin iedereen weet wat hij/zij doen moet en welke prestaties geleverd dienen te worden. De systemen en afstemming met elkaar (mensen) voldoet aan een minimaal niveau. Ervaringen van automatiseringsprojecten leert ons de les : ‘garbish in, is garbish out’. Dat geldt ook bij het toepassen van deze technologieën. Het pleit ervoor om de huidige organisatie voor te bereiden op de toekomst:

  • Een goede, transparante organisatie
  • Juiste man op de juiste plaats
  • De ‘digitale huishouding’ op orde
  • Medewerkers flexibel inzetbaar

Met QRM als strategie krijg je een organisatie in de juiste conditie. Daarmee zijn de mogelijke bedreigingen veel beter in perspectief te plaatsen. Ik geloof erin dat het toepassen en gebruiken van nieuwe technologie de enige en juiste weg is naar verdere ontwikkeling en waar wenselijk, naar groei.

Tot slot
QRM is geen wondermiddel. Het is wel een gezamenlijke taal en transparante methodiek om organisaties wendbaar en flexibel te maken. Bij klanten verandert veel, dat weerslag heeft op jouw organisatie. Tegelijkertijd gebeurt er op het gebied van technologie ook veel en in een sneller tempo dan ooit tevoren. Geen reden tot paniek. In tegendeel. Rustig blijven en kansen benutten die voorbijkomen. Dat kan alleen samen met je medewerkers en een goed plan. Laat daar QRM nu een bewezen strategie zijn!

In de titel werd de vraag opgeroepen of kunstmatige intelligentie procesoptimalisatie met QRM overbodig maakt. Het antwoord luidt naar mijn mening: NEE. Het ondersteunt juist de succesvolle invoering ervan.

In samenwerking met Tau Omega biedt Noctuam aan, data gedreven, forecasting, planning en dashboarding op elkaar af te stemmen. Of dat mogelijk is in jouw organisatie hangt af van vele factoren. Het is een eerste stap naar het inbedden van kunstmatige intelligentie.

Meer weten? Neem gerust contact met ons op, daar word je altijd wijzer van!
Stuur een bericht via onze contactpagina of bel 06-51 38 15 50.

Voor wie we werken

Noctuam helpt organisaties in de maakindustrie om keten- en organisatiebreed, samen met de medewerkers, structureel te verbeteren. Met de bewezen methode QRM (Quick Respons Manufacturing), optimaliseren we de processen en verkorten we de doorlooptijden. Deze bedrijven hebben Noctuam's kennis en kunde al succesvol ingezet.

Bekijk alle sectoren

Ron Sacré Linkedin

Mathieu werkt vanuit zijn praktische ervaring, wat door mij en het personeel als prettig wordt ervaren. Hij snapt de problematiek en dynamiek van de werkvloer.

Ron Sacré - Interim Productie Manager
Hebo

Groei door optimalisatie bij Hebo Kozijnen

Hebo Kozijnen - Timmerfabrikant