Kennis delen is de motor van QRM

Big data

Quick Response Manufacturing (QRM) is een methode en middel om een organisatie structureel te verbeteren in een grillige markt. Het is echter geen zekerheid dat de gerealiseerde verbetering ook blijvend is, zonder aandacht te besteden aan ‘onderhoud en revisie’. In mijn dagelijkse praktijk maak ik regelmatig mee dat de kennis die is opgedaan niet verder in de organisatie verspreid wordt. Waarom eigenlijk niet? Het delen van kennis is de motor van vooruitgang! Het blijft een achilleshiel om met elkaar kennis te delen. Het is zeker niet vanzelfsprekend in verbetertrajecten. Is kennis nog steeds macht? In het ‘spoorboekje’ staat altijd de ‘halte: kennis delen!’ Helaas wordt deze in de praktijk te vaak voorbij gereden.

Het kan toch ook anders…
Na een dag in de praktijk aan de slag te zijn geweest bij een QRM traject, plofte ik op de bank en liet de dag even voorbij komen. De hele dag kennis met elkaar gedeeld over nieuwe methoden van werken met de QRM cel, het opstellen van checklijsten en aanpassingen in het ERP systeem. Ook praktisch slimme werkmethoden bedacht en getest op de productievloer. Al met al een productieve dag! En toch knaagt er iets. Hoe gaat deze kennis verder in de organisatie verspreid en geborgd worden?

Even mijn ogen dicht en tot rust komen. In mijn gedachten ontstaat een beeld. Het beeld van een team van mensen die met elkaar samenwerken aan de opdrachten en ervaringen delen met elkaar. Door erover te praten, het resultaat bij te houden en inzichtelijk te maken voor de rest van het bedrijf. Een extra dimensie aan het werk toevoegen door niet alleen het product op te leveren. Naast het (fysieke) product dat de klant geleverd krijgt, ook de ervaring van het proces en verbeterpunten ‘opleveren’ aan elkaar. Het gebeurt in mijn gedachten door iedereen in het team! Geen excuses over gebrek aan tijd, het nut niet inzien, wordt niet betaald door de klant en zo meer. Gemotiveerde medewerkers die van elkaar willen leren. Leren wat beter kan, wat mis is gegaan. De opdracht is niet af zolang dat niet besproken is. Inmiddels ben ik steeds verder ingedommeld en droom ik. Ik droom dat zelfs de factuur niet de deur uitgaat, voordat de ervaringen zijn gedeeld en het proces is besproken. Gestructureerd via whiteboard overleg, met vastlegging in het ERP systeem en een score voor kwaliteit, doorlooptijd en plezier. Dat laatste had te maken met het prettig werken aan een opdracht voor alle betrokkenen. Was de informatie compleet, gereedschappen aanwezig, werkplek schoon en zo verder. De facturen gingen vrijwel zonder vertraging de deur uit, binnen een dag na afronding van de opdracht. Dat was zelfs sneller dan voorheen. Ja, zo moet het, dacht ik, terwijl ik langzaam weer wakker werd. Crosstrainen, kennis delen, ervaringen aan elkaar vertellen om niet steeds ‘oude’ fouten te maken. Alleen nog maar ‘nieuwe’ fouten…

Helemaal weer wakker. Wat knaagde er nu toch zo? Het knaagde omdat de droom er in werkelijkheid anders uitziet. Uiteraard worden programma’s voor crosstrainen opgesteld en uitgevoerd, opdrachten nabesproken. Maar niet structureel en vaak als sluitstuk. Een verstorende factor is de manager, die onder druk van zijn leidinggevende moet presteren op korte termijn. Dat praten allemaal, wat levert dat nu op? En juist bij het stilstaan bij de ervaringen en deze op een effectieve wijze evalueren, wordt er pas echt geleerd van opgedane kennis. Deze kennis is de echte motor van verbeteringen bij procesoptimalisatie.

Meten = weten
Heel veel kennis zit verborgen in organisaties en dat is niet nodig. Samen leren van de ervaringen is een systeem dat elk bedrijf zelf inricht. Ook dat is maatwerk. Het is wel een vereiste om de data die besproken wordt, metingen die zijn gedaan, goed vast te leggen en digitaal te registreren. Vanuit de kwaliteitskunde komt de uitspraak ‘meten = weten’. Het gaat daarbij niet alleen om ‘harde’ cijfers. Ook de ‘harde’ feiten zijn van cruciaal belang. Wat is het gevolg geweest van een materiaalkeuze op de kwaliteit, is een voorbeeld. Het gaat verder dan alleen praten over de ervaringen. Het registreren en vastleggen is een vervolgstap die onvermijdelijk is om echt te leren op langere termijn. Het verzamelen van data ondersteunt het verbeterproces en houdt het op gang. Zonder die data, zal het gaan stagneren en dan is kans op verwateren levensgroot.

‘Big data’
Een veelgebruikte kreet op dit moment is ‘Big Data’. Het is een containerbegrip waar veel over te schrijven is en nog veel over uit te vinden. In het kader van kennis delen ligt er wel een verbinding. Heel veel kennis die geregistreerd wordt, meetdata die vastgelegd worden, worden daarna niet meer gebruikt. Zinloos om te bewaren is dan de snelle conclusie. Dat is niet waar! Juist met deze ‘ongebruikte’ data kan met slimme programma’s meer informatie over het ‘reilen en zeilen’ van jouw organisatie naar boven komen. Juist die informatie brengt je verder. Een nog verder te ontwikkelen aspect in de bedrijfsvoering. Data gedreven organisaties hebben de toekomst.

Tot slot
In een kort artikel van kennis delen naar ‘Big Data’. Het lijkt vergezocht om daar een relatie tussen te zoeken. Ik geloof dat juist het verzamelen, registreren en analyseren van ‘alle’ data tot nieuwe, verbeterende en verdiepende inzichten leiden. Daarmee kunnen ervaringen makkelijk in kennis worden getransformeerd. Als die dan eens, in een voor alle teamleden beschikbare bedrijfsapp, ter beschikking komen, dan wordt kennis delen een ‘piece of cake’, of denk ik nu te simpel?

Meer weten? Neem gerust contact met ons op, daar word je altijd wijzer van!
Stuur een bericht via onze contactpagina of bel 06-51 38 15 50.

Voor wie we werken

Noctuam helpt organisaties in de maakindustrie om keten- en organisatiebreed, samen met de medewerkers, structureel te verbeteren. Met de bewezen methode QRM (Quick Respons Manufacturing), optimaliseren we de processen en verkorten we de doorlooptijden. Deze bedrijven hebben Noctuam's kennis en kunde al succesvol ingezet.

Bekijk alle sectoren

Ron Sacré Linkedin

Mathieu werkt vanuit zijn praktische ervaring, wat door mij en het personeel als prettig wordt ervaren. Hij snapt de problematiek en dynamiek van de werkvloer.

Ron Sacré - Interim Productie Manager
Hebo

Groei door optimalisatie bij Hebo Kozijnen

Hebo Kozijnen - Timmerfabrikant