Het misverstand over efficiency en QRM

Efficiency

Quick Response Manufacturing (QRM) gaat over doorlooptijdverkorting organisatiebreed. Dat spitst zich (in eerste instantie) toe op het elimineren van wachttijden tussen de verschillende processtappen. Met elkaar zorgen dat de wachttijden verminderen en daarmee de doorlooptijd verkorten. Een hardnekkig misverstand is dat efficiency van processen niet belangrijk is. Dat wordt nogal eens verondersteld en dat is onterecht! Daarvoor is het nodig wat dieper in te gaan op het begrip efficiency.

De definitie
Efficiency betekent doelmatigheid. Met andere woorden: wat is het doel en hoe goed wordt het gerealiseerd in de praktijk. Heel eenvoudig en op veel van toepassing. In maakbedrijven gaat het bijvoorbeeld over productieprocessen waarbij prestaties van machines worden vergeleken tussen normtijden en de werkelijke productietijden. Ook in de zorg wordt het toegepast bij behandelingen die uitgedrukt worden in normtijden en zo vergeleken worden. Het denken in deze doelmatigheid is ons met de paplepel ingegoten.

De toepassing in de praktijk
Vanuit mijn eigen ervaring in de maakindustrie (grafische industrie) is efficiency een bekend begrip. Het is een vergelijking van de normtijd met de werkelijke tijd op bewerkingsniveau. Dat laatste is belangrijk. Het gaat om de ‘lokale’ efficiency’ van de bewerking, of dat nou handmatig is of machinaal. Dat speelt vooral bij kapitaalintensieve machines. In het geval van een grafisch bedrijf de offsetdrukpers bijvoorbeeld. Een investering van miljoenen euro’s! Die moet renderen. Dat kan alleen als hij ook optimaal benut wordt. Dat klopt tot op zekere hoogte. De eenzijdige focus op het optimaal benutten van kapitaalsintensieve machines kan leiden tot langere doorlooptijden van het totale proces. Een voorbeeld uit de grafische industrie:

Het optimaal en efficiënt benutten van een drukpers bij een verpakkingsdrukkerij leidde tot het clusteren van opdrachten met dezelfde kleuren en vooruit werken om de drukpers te laten draaien. Een deel van deze opdrachten was nog niet nodig voor levering aan de klant en werden ‘geparkeerd’. Het had gevolgen:

  • Klanten die eerder geleverd moesten worden, werden later in productie genomen vanwege het clusteren op kleuren
  • De opdrachten die vooruit waren geproduceerd werden meerdere malen verplaatst
  • De planning van de bewerkingen erna klopte niet meer met de uitleverdata
  • Klanten die te laat hun orders kregen
Zomaar een greep uit de gevolgen die uit het ‘efficiency-denken’ voortkwamen. Echter was dit het beleid. Er was het geloof dat dit het meeste rendement opleverde. De ‘dure drukpers’ werd optimaal benut, dus kassa!

Efficiency is op deze manier een doel op zich geworden. Daarmee raakt het bedrijfsdoel uit het zicht. Het doel was altijd al de klanten op tijd en in de juiste kwaliteit leveren. Het doel was niet alleen maar de meeste uren te produceren.

Op deze manier lijkt het dat efficiency inderdaad niet bijdraagt tot het verkorten van doorlooptijden. In tegendeel. Het verlengt ze eerder.

De relatie met QRM
Toch is efficiency nauw verbonden met QRM. Het gaat daarbij om efficiency op het totale proces te beschouwen! De meeteenheid van QRM met het MCT (manufacturing Critical path Time) gaat over het totale proces van binnenkomst tot en met levering van een product of dienst. Die tijd noemen gemakshalve de doorlooptijd. Het doel is die tijd zo kort mogelijk te houden. Efficiency van het totale proces bestaat uit het elimineren van wachttijden én het optimaal benutten van de beschikbare capaciteit. Dat is ook belangrijk om mee te nemen. Juist het goed op elkaar afstemmen van bewerkingen is cruciaal. Efficiency is daarmee een instrument dat in eerste instantie breed over het totale proces wordt onderzocht en daarna kunnen de knelpunten op lokaal niveau worden opgelost. Voorspelbare én efficiënte processen. Bij QRM is het onderzoeken en beschouwen van de ‘totale’ efficiency het startpunt, waarbij het bij de ‘klassieke’ aanpak vaak alleen blijft bij het aanpakken van de ‘lokale’ efficiency van (dure) machines of bewerkingen.

Tot slot
Efficiency heeft bij QRM trajecten vaak een negatieve bijklank vanwege de ‘lokale’ benadering. Efficiency is niets anders dan doelmatigheid. Als doelmatigheid niet te eng wordt bekeken en juist organisatiebreed benaderd wordt, heeft het een grote waarde voor QRM trajecten! Het verschil tussen ‘lokale’ en ‘totale’ efficiency. En dat in de juiste volgorde!

Meer weten? Neem gerust contact met ons op, daar word je altijd wijzer van!
Stuur een bericht via onze contactpagina of bel 06-51 38 15 50.

Voor wie we werken

Noctuam helpt organisaties in de maakindustrie om keten- en organisatiebreed, samen met de medewerkers, structureel te verbeteren. Met de bewezen methode QRM (Quick Respons Manufacturing), optimaliseren we de processen en verkorten we de doorlooptijden. Deze bedrijven hebben Noctuam's kennis en kunde al succesvol ingezet.

Bekijk alle sectoren

Ron Sacré Linkedin

Mathieu werkt vanuit zijn praktische ervaring, wat door mij en het personeel als prettig wordt ervaren. Hij snapt de problematiek en dynamiek van de werkvloer.

Ron Sacré - General Manager KS Profile
Hebo

Groei door optimalisatie bij Hebo Kozijnen

Hebo Kozijnen - Timmerfabrikant