Datakwaliteit bepaalt de effectiviteit van beslissingen

data-gedreven werken

Datagedreven werken is niet meer weg te denken uit de maakindustrie. Zonder erbij stil te staan gebruiken we dagelijks data om onze beslissingen te staven, op zowel operationeel niveau als tactisch en strategisch niveau. Daarin nemen we aan dat de data die ten grondslag liggen aan bepaalde kengetallen van de juiste kwaliteit is. Want als je dat niet kunt vertrouwen… Toch is het zinvol kritisch te kijken naar de datakwaliteit in jouw organisatie. Dat wat uit het ERP systeem komt is niet per definitie betrouwbaar, zoals ook de nieuwsberichten uit de krant niet altijd juist en waar zijn.

Als het gaat over datakwaliteit zal ieder daar zijn gedachten over hebben. Zonder helemaal compleet te willen zijn, zijn de volgende aspecten zeker relevant om de datakwaliteit te beoordelen. Het betreft:

  • Consistentie
  • Accuraatheid
  • Correctheid
  • Tijdigheid
  • Compleet

Consistentie
Consistentie van data is uitermate belangrijk om de zaken in één keer goed te kunnen doen. Data die op meerdere plaatsen of zelfs in meerdere systemen aanwezig is, moet wel overeenkomen. Als aan die voorwaarde niet voldaan wordt, sluipen fouten makkelijk in de organisatie. In de waan van de dag, is dat de focus vooral gericht op het oplossen van de ontstane fouten en veel minder op de werkelijke, onderliggende oorzaak.

Een check of deze data consistent in systemen staat vraagt tijd een aandacht, die overigens dubbel wordt terugverdiend!

Accuraatheid
De nauwkeurigheid van de data. Niet ongeveer, maar exact. Daar draait het bij accuraatheid om. Op het juiste tijdstip ‘klokken’ van uren is daarvan een voorbeeld. Alleen de uren klokken en het tijdstip of datum niet nauwkeurig registreren kan voor ‘ruis’ zorgen. Als het bijvoorbeeld gaat om doorlooptijden te meten, is dit aspect van datakwaliteit belangrijk.

Correctheid
Uiteraard moet data correct zijn. Een open deur! Toch zit hier een grote bron van vervuiling van data. De feitelijke en juiste inhoud van de data. Als het eenmaal is geregistreerd is het ‘waar’. De uitdaging bij dit aspect ligt bij de verschillende mensen waar registraties plaatsvinden. Medewerkers zullen bewust meegenomen moeten worden in het belang van een correcte registratie. Het is namelijk geen vanzelfsprekendheid dat registraties correct gebeuren. Vooral in maakbedrijven is de weerstand tegen (meer) registraties vaak groot omdat het voor het gevoel ten koste van de productieve tijd gaat.

Tijdigheid
Op het juiste tijdstip de data registreren, verzamelen en verwerken is cruciaal. De krant van gisteren in de brievenbus heeft geen enkele nieuwswaarde meer. Dat geldt ook voor data. Dat vraagt discipline van elke betrokkene. Maar ook eigenaarschap om dit te doen zonder allerlei ingewikkelde controlesystemen.

Compleet
Natuurlijk moeten data compleet zijn. Alweer een open deur! En toch worden bijvoorbeeld zaken die nog niet bekend zijn nog niet vastgelegd om het later aan te vullen. Hierin schuilt het gevaar dat in bijvoorbeeld artikelbestanden niet compleet zijn en in de loop van de jaren die hiaten niet meer worden gecorrigeerd. Een controle en ‘waakhond’ op het compleet maken van data in bestanden is wel zinvol omdat de gevolgen veel meer tijd en geld kosten.

Tot slot
Datakwaliteit raakt elke organisatie die met een geautomatiseerd systeem werkt. Het bewust bewaken van de datakwaliteit levert in de dagelijkse operatie direct winst op. Betrouwbare besluiten om verbeteringen door te voeren. Maar ook om de juiste besluiten te nemen op tactisch en strategisch niveau is dit cruciaal.

Heb je behoefte aan om hierover een keer van gedachte te wisselen. Neem gerust contact met ons op, daar word je altijd wijzer van.
Stuur een bericht via onze contactpagina of bel 06-51 38 15 50.

Voor wie we werken

Noctuam helpt organisaties in de maakindustrie om keten- en organisatiebreed, samen met de medewerkers, structureel te verbeteren. Met de bewezen methode QRM (Quick Respons Manufacturing), optimaliseren we de processen en verkorten we de doorlooptijden. Deze bedrijven hebben Noctuam's kennis en kunde al succesvol ingezet.

Bekijk alle sectoren

Ron Sacré Linkedin

Mathieu werkt vanuit zijn praktische ervaring, wat door mij en het personeel als prettig wordt ervaren. Hij snapt de problematiek en dynamiek van de werkvloer.

Ron Sacré - Interim Productie Manager
Hebo

Groei door optimalisatie bij Hebo Kozijnen

Hebo Kozijnen - Timmerfabrikant