Action Learning als hulpmiddel voor de lerende organisatie

Leren door te doen

Action Learning staat ook wel bekend als ‘ervaringsleren’. Door iets te doen, leer je ervan. In plaats van eerst uitgebreid plannen te maken en de voorbereidingen te treffen, aan de slag gaan door kleine stappen te zetten door in actie te komen. Action Learning is ontwikkeld door managementwetenschapper Reg Revans, al in de jaren veertig van de vorige eeuw. In zijn overtuiging dat organisaties hun leertempo moeten aanpassen aan de veranderingssnelheid van hun omgeving, heeft hij deze methode ontwikkeld. Met de huidige, steeds sneller elkaar opvolgende ontwikkelingen, is deze tool meer dan actueel.

In de maakindustrie is verandering inmiddels een constante factor geworden. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Krapte op de arbeidsmarkt is een actueel thema en nu ook een energiecrisis en grondstofschaartse. Kortom; een smeltkroes van veranderingen die elkaar ook nog eens beïnvloeden. De omgang met die veranderingen vraagt veel van de medewerkers in organisaties. Een methode om deze veranderingen te (bege)leiden maakt de acties effectiever en zorgt ervoor dat medewerkers ook mede regie kunnen voeren over veranderingen die op hen betrekking hebben. Draagvlak en borging van processen is hiermee groter en effectiever.

Methode
Action Learning kent vele varianten. De basisstappen zijn daarin wel gelijk. Ze bestaan uit:

1. Het plannen: wat moeten we doen en hoe doen we dat?
2. Het doen: uitvoeren van de plannen en actie ondernemen
3. Reflecteren: wat is er gebeurd, wat ging goed en wat kan beter?
4. Leren: waarom hadden we succes en/of waarom ging het niet zo goed?

De stappen zijn grotendeels vergelijkbaar met de stappen bij de zgn. PDCA-cycle (Plan- Do - Check - Act) die bekend is vanuit het Toyota Productiesysteem. De insteek bij die aanpak is continu verbeteren.

Leren van de opgedane ervaring is een van de sterkste manieren van leren. Eigen ervaringen blijven bij de meeste van ons het beste beklijven.

Door druk en ‘waan van de dag’ worden de stappen reflecteren en vooral leren overgeslagen. Een gemiste kans! Hiermee ontstaan ongewild en onbedoeld de situaties in organisaties die bekend staan als ‘brandjes blussen’. In een sterk veranderende omgeving is dat juist ongewenst.

Hoe toe te passen?
Het is een kwestie van starten en gaan doen! Dat klinkt simpel en dat is het niet. Aan problemen waarschijnlijk geen gebrek. Starten kan door aan de slag te gaan met één van die problemen. Het is aanlokkelijk om meerdere problemen die met elkaar in verband lijken te staan tegelijkertijd aan te pakken. In de praktijk kost dat vaak veel voorbereidingstijd en overleg. Eenmaal aan de slag blijkt dat alle gemaakte plannen snel anders verlopen. Start daarom met één probleem en ga daarmee aan de slag om vooruitgang te boeken. Daar mag best een ambitieuze doelstelling aan worden gehangen. Focus daarop en maak het probleem niet ‘groter’. Los eerst het probleem op dat je hebt gedefinieerd en leer daarvan! Met kleine stappen inzicht krijgen en leren welke stappen bij de aanpak van een volgend probleem toegepast kunnen worden. Met alle onzekerheden in de omgeving van een organisatie is het ver vooruit plannen niet heel kansrijk. Denk alleen al aan de beschikbaarheid van grondstoffen op dit moment (medio 2022).

Er zit nog een ander belangrijk voordeel aan het aanpakken van ‘kleine’ problemen. Medewerkers kunnen hiermee de stappen volgen en zijn actiever betrokken. Dat is goed voor het draagvlak en nog belangrijker door het gebruiken van hun kennis en kunde.

Action Learning kun je in alle lagen van een maakbedrijf toepassen. Het vraagt om begeleiding en het bewaken van het doorlopen van alle processtappen. Dus ook reflecteren en leren! Juist die stappen zorgen voor verbeteringen in het proces.

In Quick Response Manufacturing (QRM)-trajecten is Action Learning zeer van toepassing. Samen met de medewerkers aan de slag gaan om verbeteringen door te voeren en steeds weer nieuwe uitdagingen aan te gaan. Met Action Learning kan iedereen in de organisatie betrokken worden en dat is de vierde pijler van QRM: een bedrijfsbrede aanpak.

Wil je een keer van gedachte te wisselen over hoe je Action Learning kunt gebruiken bij het optimaliseren van je processen met Quick Response Manufacturing, neem dan gerust contact met ons op, daar word je altijd wijzer van!

Stuur een bericht via onze contactpagina of bel 06-51 38 15 50.

Voor wie we werken

Noctuam helpt organisaties in de maakindustrie om keten- en organisatiebreed, samen met de medewerkers, structureel te verbeteren. Met de bewezen methode QRM (Quick Respons Manufacturing), optimaliseren we de processen en verkorten we de doorlooptijden. Deze bedrijven hebben Noctuam's kennis en kunde al succesvol ingezet.

Bekijk alle sectoren

Ron Sacré Linkedin

Mathieu werkt vanuit zijn praktische ervaring, wat door mij en het personeel als prettig wordt ervaren. Hij snapt de problematiek en dynamiek van de werkvloer.

Ron Sacré - Interim Productie Manager
Hebo

Groei door optimalisatie bij Hebo Kozijnen

Hebo Kozijnen - Timmerfabrikant