Arbeidsproductiviteit verhogen = capaciteit vergroten!

Welke stappen kun je zelf zetten?

In de zoektocht en strijd om vakmensen in de maakindustrie is de focus vooral gericht op het werven van nieuwe medewerkers. Los van het feit of deze beschikbaar zijn en bij jouw bedrijf willen werken, kan je ook zelf het heft in handen nemen.

Het vergroten van de arbeidsproductiviteit heb je als organisatie zelf in de hand en vergroot direct de beschikbare capaciteit!

Het begrip arbeidsproductiviteit is de verhouding tussen de gemaakte arbeidskosten en de toegevoegde waarde die een organisatie realiseert. In financiële benchmarks is dit cijfer belangrijk omdat het een voorspellende waarde heeft over de winstgevendheid van een onderneming. Bij een lage arbeidsproductiviteit is de winstgevendheid ook lager. Populair gesteld; de benodigde arbeidskosten zijn relatief hoog om het werk te realiseren.

Dat kan meerdere oorzaken hebben. Het kan te maken hebben met kwaliteit (teveel afkeur en herstel), met in-efficiency- van processen, de juiste vakmensen op de juiste plaats, maar vooral met de werkmethoden en manier van werken in het totale proces. Wat namelijk voor het ene proces heel efficiënt is, kan bij het opvolgende proces tot stagnatie leiden. Als bedrijf heb je hier zelf invloed op.

Arbeidsproductiviteit is een ‘spiegel’ van de mate waarin de processen in de organisatie optimaal verlopen. Dat geldt voor zowel kantoorprocessen als de productie- en assemblageprocessen.

Welke stappen kun je zelf nemen om de arbeidsproductiviteit te verhogen?

Zoals gesteld, heb je als organisatie grotendeels invloed op de arbeidsproductiviteit. Drie punten die direct invloed hebben:

Kwaliteit
Druk zijn met opdrachten waar herstelwerkzaamheden en reparaties mee gemoeid zijn geeft de indruk dat medewerkers waarde aan het toevoegen zijn. Het tegendeel is waar. Wel uren, maar geen opbrengsten. Het meetbaar maken van kwaliteit in de vorm van afkeur, herstelactiviteiten of reparatie en klachten van klanten geeft het verbeterpotentieel weer. Die kan ook vertaald of geïnterpreteerd worden naar de arbeidsproductiviteit. Het start met de bewustwording en het gaat om de concrete verbeteracties die eruit leiden.

Effectief werken
Natuurlijk! Dat klinkt als een open deur. Toch zijn er in de praktijk voldoende verbeter- en optimalisatiemogelijkheden. Welke handelingen zijn nodig om het werk te doen? Alleen al dat inzicht, geeft voeding aan (mogelijke) verbeteringen. Maak daarbij vooral gebruik van de aanwezige kennis van de medewerkers. Achter je bureau kun je van alles bedenken, maar op de werkvloer gebeurt het. Daar is de ervaring en zijn vaak ideeën hoe het makkelijker of slimmer kan. Het gaat niet vanzelf om die ideeën te ontsluiten. Besteed daar aandacht aan samen met de betrokken medewerkers. Je gaat merken dat deze investering de moeite waard is!

Automatiseren en digitaliseren van (repeterende) activiteiten
Activiteiten die repeterend zijn en geautomatiseerd of onbemand kunnen plaatsvinden verhogen de arbeidsproductiviteit direct. Waar in het verleden verdere automatisering en robotisering bedreigingen waren omdat daarmee banen verloren gingen, zijn deze gereedschappen juist belangrijk om de beschikbare mankracht effectief in te zetten. Door een chronisch tekort aan vakmensen, is dit ook een noodzaak.

De arbeidsproductiviteit wordt gunstig beïnvloed als repeterende handelingen verregaand geautomatiseerd worden. Meerdere machines tegelijkertijd kunnen laten produceren met één operator is hier een voorbeeld van. De arbeidskosten blijven gelijk en de productie neemt toe, tot zelfs een veelvoud. Dat is ook een antwoord op concurrentie met lage loonlanden.

Al deze maatregelen en acties zijn te initiëren door de organisatie zelf. Met andere woorden: er zijn geen invloeden van buitenaf. Dat wil niet zeggen dat het eenvoudig is. Het heeft te maken met de juiste focus en inzet van de beschikbare middelen om hiermee aan de slag te gaan. Harder werken kent zijn grenzen, slimmer werken niet.

De principes van Quick Response Manufacturing (QRM) helpen bij deze benadering en geven een gezamenlijk inzicht in verbeteringen in de gehele keten. De doorlooptijd van een opdracht is ook te relateren aan de arbeidsproductiviteit. Een korte doorlooptijd is, onder normale omstandigheden van werkaanbod, alleen te realiseren als de kwaliteit op orde is, de processen juist en goed op elkaar zijn afgestemd en de inzet van medewerkers gericht is op het tijdig en snel leveren van de gevraagde artikelen.

De verbeteracties die ingezet worden bij een QRM-traject zijn daarmee goed meetbaar te maken met dit kengetal.

Heb je behoefte om hierover een keer van gedachte te wisselen? Of en hoe je Quick Response Manufacturing kunt inzetten om de arbeidsproductiviteit werkelijk te verbeteren. Neem gerust contact met ons op, daar word je altijd wijzer van! Stuur een bericht via onzecontactpagina of bel 06-51 38 15 50.

Voor wie we werken

Noctuam helpt organisaties in de maakindustrie om keten- en organisatiebreed, samen met de medewerkers, structureel te verbeteren. Met de bewezen methode QRM (Quick Respons Manufacturing), optimaliseren we de processen en verkorten we de doorlooptijden. Deze bedrijven hebben Noctuam's kennis en kunde al succesvol ingezet.

Bekijk alle sectoren

Ron Sacré Linkedin

Mathieu werkt vanuit zijn praktische ervaring, wat door mij en het personeel als prettig wordt ervaren. Hij snapt de problematiek en dynamiek van de werkvloer.

Ron Sacré - Interim Productie Manager
Hebo

Groei door optimalisatie bij Hebo Kozijnen

Hebo Kozijnen - Timmerfabrikant