Meten = weten, dat is de basis voor verbeteringen!

16 april 2020

Ook bij beheersing van Covid-19
In deze periode van een intelligente lockdown is er voldoende tijd om na te denken over de huidige situatie. De fase van eerste crisisbestrijding ligt achter ons en het is tijd voor een volgende stap. Het lijkt erop dat de regering nu (16 april 2020) vol inzet op een app die meet of weet dat je Corona hebt en een app die signaleert of je met iemand in aanraking bent geweest die Corona heeft. Hiermee zou sneller gesignaleerd worden wie in quarantaine moet en daarmee geen ‘gevaar’ meer is voor de omgeving. Maar wanneer weet je of je Corona hebt? Als je geen ziekteverschijnselen hebt en toch besmet blijkt te zijn, word je nu niet getest en leef je door alsof er niets aan de hand is.

Het start met meten
Het ontbreekt vanaf het begin van deze pandemie aan ingangsmetingen en feiten (data) of iemand al dan niet besmet is of besmettelijk is. Heel veel factoren die niet duidelijk zijn bij de ‘start’. Als je die situatie in een maakbedrijf hebt met de instroom van opdrachten (ik weet dat er een order komt, alleen niet wanneer en hoeveel. Ga alvast maar aan de slag…) dan gaat het onherroepelijk mis bij het afstemmen van capaciteit, verwachtingen van levertijden etc.

Natuurlijk is het Covid 19 virus een ‘overval’ geweest vanwege de onzekerheid, de onvoorspelbaarheid (en wellicht ook de onderschatting) van de ernst en het verloop. De eerste reactie door ‘sociale afstand te houden’ om verdere verspreiding van besmetting tegen te gaan is logisch (en het enige haalbare op dat moment).

Toch is er wel een vraagteken te zetten bij de zogenaamde ingangsmetingen. Het vaststellen van een besmetting en van daaruit verder handelen is de eerste stap naar controle en beheersing van het proces. Zonder te weten hoe dat proces verder gaat verlopen, is meten of er sprake is van besmetting, cruciaal. De huidige methoden zijn (nog) ontoereikend om grote groepen in korte tijd te meten. Daar ligt wel de oplossing om het proces onder controle te krijgen. Voor medewerkers in de zorg ligt daar de eerste prioriteit. Als zij die patiënten verzorgen, zelf verzorgd moeten worden, is het hek van de dam.

Is het meetbaar?
De grote vraag is of het meetbaar is voordat het ‘te laat’ is. Met andere woorden: op welk moment wordt de constatering van besmetting gedaan? Kan alleen een meting gedaan worden als iemand al ziek is of kan ieder willekeurig mens gemeten worden om vast te stellen of hij/zij is besmet of niet. Dat laatste is de enige manier om het ‘kaf van het koren’ te scheiden. Niemand zal er een probleem mee hebben (verwacht ik) als hij of zij zich goed voelt en toch besmet is, in quarantaine te gaan om verdere besmetting te voorkomen. Met de wetenschap die je nu hebt over de gevolgen, is dat een ‘klein offer’.

Naast het zoeken naar een vaccin en een medicijn, is een eenvoudige en snelle testmethode de grootste prioriteit.

Als in een maakbedrijf de kwaliteit alleen maar kan worden vastgesteld aan het einde van het proces, is het afbreukrisico enorm. Juist het zorgen dat alle parameters aan de start van een proces juist zijn en gedurende het proces onder controle worden gehouden, zorgt voor een voorspelbare kwaliteit.

Het pleit ervoor om vooral in te zetten op het testen (meten) van iedereen op het hebben van het Covid-19 virus. Het lijkt mij dat dat verplichten op minder weerstand zal stuiten dan een app waarin je ‘gevolgd’ wordt. Sowieso meet een app niet en is het afhankelijk van de input.

Prioriteiten
Het begint met testen van mensen in hele grote groepen. Pas dan kan er gericht worden gehandeld. Het lijkt op het werken met forecasts in maakbedrijven die telkens weer veranderen en dan moet weer van koers worden veranderd. Enige flexibiliteit is natuurlijk mogelijk, maar er zijn grenzen. Zo geldt het ook voor de

beheersing van het Covid-19 virus. Het is er, het verdwijnt niet vanzelf en zal waarschijnlijk weer terugkeren zoals jaarlijks de griep ook doet.

Het werken met een app is een schijnoplossing die schijnbetrouwbaarheid geeft. De hoogste prioriteit is testen en meten. Van daaruit moet de juiste vervolgstap bepaald worden. Dat er ondertussen voorzichtig gehandeld wordt is begrijpelijk. De vraag is wel hoe lang het houdbaar is, gezien alle maatschappelijke gevolgen zoals het sluiten van scholen, horeca, winkels en sportfaciliteiten.

1,5 meter samenleving
Het afstand houden van elkaar en het vermijden van grote groepen is een maatregel die tijdelijk houdbaar is. Mensen zijn sociale wezens en het is vreemd op straat te lopen en met een grote boog langs elkaar te lopen. Het lijkt of we mensenschuw zijn en geen contact wensen. De oproep om na te denken over een 1,5 meter samenleving brengt mij in mineur. Als dat de mogelijkheid is maatregelen te versoepelen, wordt aan de echte oplossing voorbijgegaan. Testen en meten bij de bron. Het is alsof de eindcontrole in een maakbedrijf de kwaliteit ‘maakt’. Kwaliteit van producten wordt bepaald door de input en het beheersen van het proces. Dat geldt ook bij de bestrijding of beheersing van Covid-19.

Zoals alle procesverbetering start, meten is weten!

Meer weten? Of gewoon een keer vrijblijvend praten (of je hart luchten) Neem gerust contact met ons op, daar word je altijd wijzer van! Stuur een bericht via onze contactpagina of bel 06-51 38 15 50.

Voor wie we werken

Noctuam helpt organisaties in de maakindustrie om keten- en organisatiebreed, samen met de medewerkers, structureel te verbeteren. Met de bewezen methode QRM (Quick Respons Manufacturing), optimaliseren we de processen en verkorten we de doorlooptijden. Deze bedrijven hebben Noctuam's kennis en kunde al succesvol ingezet.

Bekijk alle sectoren

Ron Sacré Linkedin

Mathieu werkt vanuit zijn praktische ervaring, wat door mij en het personeel als prettig wordt ervaren. Hij snapt de problematiek en dynamiek van de werkvloer.

Ron Sacré - General Manager KS Profile
Hebo

Groei door optimalisatie bij Hebo Kozijnen

Hebo Kozijnen - Timmerfabrikant