Strategie van je organisatie bepalen is een intensief proces. Meerdere belanghebbenden, zowel binnen als buiten de organisatie vormen een onderdeel van dit proces. Noctuam ondersteunt en begeleidt strategiesessies bij maakbedrijven. Samen met een vertegenwoordiging van de (direct) betrokken managers en medewerkers gaan we gezamenlijk aan de slag in een aantal interactieve en praktische workshops. Het eindresultaat is een concreet en vooral gedragen strategie die vertaald wordt in een jaarplan waarmee gelijk aan de slag kan worden gegaan.

Het stappenplan:

 • 1) Kick off en bepalen strategische visie

  Samen bepalen van de missie en visie van de organisatie. Wat maakt het onderscheidend ten opzichte van de concurrentie? Op basis van een vooraf verstrekte vragenlijst worden de uitkomsten geïnventariseerd ter voorbereiding op de SWOT-analyse.

 • 2) Inspiratiesessies

  Inspiratiesessies om de kansen en bedreigingen in de omgeving inzichtelijk te maken. Thema’s die aan bod komen zijn onder andere duurzaamheid, technologische ontwikkelingen, digitale transitie, arbeidsmarkt, vakkennis, kansen inde markt etc.

 • 3) Aanscherpen van de SWOT analyse

  Aanscherpen van de SWOT analyse op basis van de inspiratiesessies en het opstellen van een confrontatiematrix om de strategische ontwikkelgebieden samen te bepalen

 • 4) Uitwerken strategische opties

  Uitwerken van de verschillende strategische opties met behulp van:

  - Groeistrategieën Ansoff
  - Concurrentievoordeel Tracey en Wiersma
  - Meetbaar maken met Balanced Score Card

 • 5) Samenvatting

  Samenvatting van eerdere analyses en conclusies om te komen tot een strategie voor (met als voorbeeld voor een structuur)

  - Visie
  - Onderscheidend vermogen
  - Ontwikkelingen
  - Markten
  - Producten
  - Interne organisatie
  - Medewerkers
  - MVO

 • 6) Bespreken opgestelde strategische plan

  Bespreken opgestelde strategische plan en vertaling naar operationele plannen (op 1 A4) en communicatie naar de organisatie. En afspraken over de reviews en updates in de toekomst.

Op basis van een intakegesprek kan een maatwerk projectvoorstel opgesteld worden.

Voor wie we werken

Noctuam helpt organisaties in de maakindustrie om keten- en organisatiebreed, samen met de medewerkers, structureel te verbeteren. Met de bewezen methode QRM (Quick Respons Manufacturing), optimaliseren we de processen en verkorten we de doorlooptijden. Deze bedrijven hebben Noctuam's kennis en kunde al succesvol ingezet.

Bekijk alle sectoren

Ron Sacré Linkedin

Mathieu werkt vanuit zijn praktische ervaring, wat door mij en het personeel als prettig wordt ervaren. Hij snapt de problematiek en dynamiek van de werkvloer.

Ron Sacré - Interim Productie Manager
Hebo

Groei door optimalisatie bij Hebo Kozijnen

Hebo Kozijnen - Timmerfabrikant