Analyse, advisering, ondersteuning in praktijk en training

Quick Response Manufacturing (QRM) is een bedrijfsbrede strategie om organisatie- en productieprocessen - op kantoor, in de productie of logistiek - te verbeteren door het verkorten van doorlooptijden. Een belangrijk gereedschap in het realiseren van Operational Excellence. Iedereen binnen de organisatie wordt erbij betrokken. Om QRM succesvol te maken, moeten directie en management overtuigd zijn van deze strategie. Kiezen voor QRM betekent hard werken met een gezamenlijke kapstok om de gewenste veranderingen te realiseren.

Vier vervolgstappen

Binnen de QRM Coach-dienstverlening zijn vier vervolgstappen te onderscheiden.

 • Stap 1. Kennismaking en introductie

  Samen kennismaken met de principes van QRM o.a. de vier pijlers van QRM en de toepasbaarheid ervan binnen je organisatie.

  Tijd-denken – in plaats van kosten-denken
  De eerste pijler van QRM is tijd-denken in plaats van kosten-denken. Doorlooptijden bestaan voor het grootste deel (tot wel 85%) uit wachttijd van een order, opdracht of project. Hier is dan ook de meeste tijdwinst te halen. Veel meer vaak dan bij de processen zelf.

  Anders organiseren – van sturing naar zelfsturing
  De meeste organisaties zijn hiërarchisch georganiseerd. De vele denkbeeldige muren en barrières die dit met zich meebrengt, staan snel handelen in de weg. Zelfsturing en werken in teams – in QRM-definitie ‘cellen’ – doorbreekt deze vaste structuur en verkort de doorlooptijden.

  Systeemdynamica – snelheid in processen
  Net als files op de weg, zorgt een te vol geplande capaciteit binnen organisaties ook voor oponthoud. Dit hangt samen met ons kosten-denken; een machine die niet draait kost geld. Maar wat nog veel meer geld kost, is het structureel vastlopen van de doorstroming. Dat moet en kan anders.

  Organisatiebrede aanpak – iedereen doet mee
  QRM verandert de manier van werken door zelfsturing en door te kijken naar het totale proces i.p.v. naar deelprocessen. Die interactie vraagt om ieders betrokkenheid. Om openheid, inzicht en invloed van medewerkers. En om ondersteuning in de digitale transitie en datagedreven werken en tot slot een nieuw soort leiderschap van het management.

 • Stap 2. Analyse en opstellen van het Plan van Aanpak

  Op basis van QRM-principes gaan we op zoek naar de bottlenecks en mogelijke verstoringen binnen je organisatie en vervolgens naar mogelijkheden om doorlooptijden te verkorten.

  Begin met een doorlichting
  De analysefase begint bij voorkeur met een uitgebreide doorlichting van je organisatie. Het resultaat van deze analyse is een compact en handzaam rapport met een praktisch plan van aanpak. Desgewenst ondersteunen we je bij de uitvoering ervan. De analyse bestaat uit:

  • Een kennismaking met QRM voor alle medewerkers (optioneel)
  • Het in kaart brengen van het proces (een meting van de doorlooptijden)
  • Een inzicht in de verstoringen
  • Een scan van de bedrijfsvoering (op basis van de 4 M's (mens-methode-middelen-materialen)
  • Een meting van de effectiviteit van de tijdsbesteding
  • Een gezamenlijke analyse van de prioriteiten
  • Een plan van aanpak, te presenteren aan alle medewerkers
 • Stap 3. Praktijk

  Bij deze stap gaan we pragmatisch aan de slag met QRM op basis van de adviezen uit de analyse. Noctuam ondersteunt je bij het succesvol in de praktijk brengen van de adviezen.

  Aan de slag
  De ervaring heeft ons geleerd dat vreemde ogen ‘dwingen’ en helpen bij het succesvol in praktijk brengen van QRM in je organisatie. Op welke wijze we je ondersteunen, bepaal je zelf. Intensief door frequente begeleiding of ‘op afroep’ naar behoefte. Het is ons streven de organisatie te leren verbeter- en optimalisatietrajecten te realiseren. We helpen graag, maar tijdelijk en liefst met telkens nieuwe vraagstukken!

 • Stap 4. Training en onderhoud

  Ter ondersteuning van de praktijk zijn er verschillende QRM-praktijktrainingen beschikbaar.

  Bijblijven en beter worden

  • Speel de Gift Box game voor organisatiebreed procesmatig werken
  • Praktijktraining QRM (8 modules), in company (Gift box game inclusief)


  De training worden afgerond met een certificaat van deelname.

  Onderhoud

  Om zorg te dragen voor continue verbeteren en te voorkomen dat 'oude gewoontes' weer gewoon worden, kan op maat afgesproken worden welke wijze van onderhoud het meest geschikt is. De frequentie is vaak 4 tot 6 maal per jaar een dag.

Voor wie we werken

Noctuam helpt organisaties in de maakindustrie om keten- en organisatiebreed, samen met de medewerkers, structureel te verbeteren. Met de bewezen methode QRM (Quick Respons Manufacturing), optimaliseren we de processen en verkorten we de doorlooptijden. Deze bedrijven hebben Noctuam's kennis en kunde al succesvol ingezet.

Bekijk alle sectoren

Ron Sacré Linkedin

Mathieu werkt vanuit zijn praktische ervaring, wat door mij en het personeel als prettig wordt ervaren. Hij snapt de problematiek en dynamiek van de werkvloer.

Ron Sacré - Interim Productie Manager
Hebo

Groei door optimalisatie bij Hebo Kozijnen

Hebo Kozijnen - Timmerfabrikant