Strategie bepalen en doelgericht aan de slag!

Strategisch proces

Onzekere tijden

Afgelopen jaren zijn gekenmerkt door vele veranderingen met vaak grote impact. De Coronapandemie en alle maatregelen daaromtrent zijn bij iedereen voelbaar geweest. Maar ook de energiecrisis, gevolgen van grondstoftekorten en de al langer spelende krapte op de arbeidsmarkt, zeker als het gaat over vakmensen. Dit is maar een greep uit al die ontwikkelingen waar elke organisatie in meer of mindere mate mee te maken heeft. Het gevaar van deze ingrijpende ontwikkelingen is dat de focus op dat moment alleen daarop is gericht. De ‘waan van de dag’ speelt dan de hoofdrol. Op dat moment waarschijnlijk nodig en begrijpelijk. Het is de vraag of de juiste maatregelen voor de (nabije) toekomst worden genomen. Ondanks al deze heel ingrijpende ontwikkelingen voor organisaties is het bepalen van een strategie voor de komende jaren juist nu cruciaal. Nagedacht hebben over de koers voor de komende jaren, geeft houvast in onzekere tijden. Voorspellen is lastig, maar weten wat je wil als organisatie bepaal je toch echt zelf.

Strategisch proces

Het bepalen van de strategie van jouw onderneming begint met een gezonde dosis ambitie. Wat wil je bereiken over 5 jaar? Waar wil je dan staan? Dat is het vertrekpunt van het strategische proces. Die beschrijving kan kwalitatief zijn, maar ook al kwantitatief zijn onderbouwd. Hiermee ontstaan de eerste contouren van de visie voor de aankomende jaren. Om meer handen en voeten te geven is het bepalen van sterktes, zwaktes en inzien van kansen en bedreigingen een belangrijke stap naar het bepalen van de strategische opties. Die bepalen de koers voor de komende jaren. Elk van de strategische opties behoeft verdere uitwerking en toetsing op haalbaarheid. Die uitkomsten vormen de basis voor de strategie. Alleen een strategie heeft weinig waarde als het niet wordt vertaald naar concrete jaarplannen. Die zorgen voor het houvast om de (grote) ambities in stappen te bereiken.

In het kort is dit de route die tijdens een strategisch proces wordt doorlopen. Dit proces gebeurt niet achter een bureau. Hoewel het schrijven van een strategisch plan best van achter een bureau kan, is de kans van slagen in praktijk gering.

Aan de slag

De meerwaarde van het strategische proces is de onderlinge zoektocht naar de beste opties voor jouw bedrijf. Het heeft de voorkeur om met een brede vertegenwoordiging van het bedrijf deze ontdekkingsreis te maken. Dat heeft (net als reizen) tijd nodig. Ook om af te wijken van de ingeslagen wegen en te ontdekken dat die weg doodloopt. Dat hoort bij het proces en zorgt voor inzicht en draagvlak. Een brede vertegenwoordiging zorgt voor draagvlak bij de uitvoering en het uitdragen van deze strategie naar de rest van de organisatie. Dat is een voorwaarde om niet alleen plannen te hebben op papier, maar ook echt in praktijk aan de slag te gaan. En wel doelgericht en met een gezamenlijke gedachte. Ongeacht de markt waarin je opereert of grootte van de onderneming, een strategie (breed gedragen) zorgt voor effectiviteit en slagkracht van jouw bedrijf!

Als het strategische plan is bepaald is een regelmatige check van de voortgang zeer aan te bevelen. Hiermee kunnen actualiteiten in het plan worden meegenomen en kan iedere betrokkene zijn inbreng presenteren. Een jaarlijkse review van het strategische plan vormt weer de basis voor een jaarplan. In het jaarplan worden de doelen en stappen voor dat jaar bepaald. De kunst is om dit realistisch en haalbaar te houden, zonder af te wijken van de ambities die zijn

bepaald in de strategie. Het beschikbaar stellen van capaciteit voor uitvoering van deze plannen wordt nog wel eens onderschat. Het is juist van groot belang om daaraan te werken om samen de doelen te behalen. Het is het verschil tussen werken aan de organisatie en werken in de organisatie.

Tot slot

Heb je behoefte aan om hierover een keer van gedachte te wisselen, of wil je meer weten over het samen bepalen van de strategie voor jouw organisatie? Neem gerust contact met ons op, daar word je altijd wijzer van!


Stuur een bericht via onze contactpagina, kijk op www.noctuam.nl/diensten of bel 06-51 38 15 50.

Voor wie we werken

Noctuam helpt organisaties in de maakindustrie om keten- en organisatiebreed, samen met de medewerkers, structureel te verbeteren. Met de bewezen methode QRM (Quick Respons Manufacturing), optimaliseren we de processen en verkorten we de doorlooptijden. Deze bedrijven hebben Noctuam's kennis en kunde al succesvol ingezet.

Bekijk alle sectoren

Ron Sacré Linkedin

Mathieu werkt vanuit zijn praktische ervaring, wat door mij en het personeel als prettig wordt ervaren. Hij snapt de problematiek en dynamiek van de werkvloer.

Ron Sacré - Interim Productie Manager
Hebo

Groei door optimalisatie bij Hebo Kozijnen

Hebo Kozijnen - Timmerfabrikant