Jezelf evalueren

5 juli 2020

In de afgelopen periode ben je aan een ‘stresstest’ onderworpen. Hoe je het ook wendt of keert iedereen heeft te maken gehad met de gevolgen van de coronamaatregelen. Of dat nu privé of zakelijk is. Vele organisaties hebben de gevolgen gemerkt en merken deze nog. Snel kunnen inspelen op veranderende omstandigheden is een van de resultaten als je de Quick Response Manufacturing strategie toepast. Nu was deze stresstest erg zwaar en zijn niet alle omstandigheden te beïnvloeden. Toch is een organisatie die wendbaar en flexibel is, sneller in staat om de koers te verleggen. Dat kan alleen maar als de medewerkers dat ook kunnen. De coronamaatregelen hebben enorme impact. Privé en zakelijk lopen nu door elkaar. Een voorbeeld is het thuiswerken. Daar was niet iedereen op voorbereid en in combinatie met thuisonderwijs voor je kinderen niet ideaal.

In dit artikel wil ik handvatten geven om jezelf te evalueren over de ‘stresstest’ die je (ongewild) hebt ondergaan. Wat kun je leren van deze periode en waarmee kun je in de toekomst je voordeel doen? In een vakantieperiode is er altijd tijd voor reflectie. Deze vakantieperiode in 2020 is extra bijzonder. Het helpt om jouw ervaringen van de afgelopen maanden op papier te zetten en te spiegelen met jouw eigen doelen en met de doelen van de organisatie. Waar zitten de verschillen en waar komen de doelen samen?

Stappen om jezelf te evalueren op jouw eigen prestaties:

1. Neem de tijd!
Als je terugrijdt van een dag hard werken of naar beneden gaat van je werkplek van zolder naar de keukentafel, schieten er vaak gedachten door je hoofd over dingen die je die dag hebt meegemaakt. Zou je het weer zo doen of toch anders. Al deze micromomenten bepalen samen het beeld van jezelf op langere termijn. Neem daarom de tijd en schrijf het bij voorkeur op! Echt jezelf evalueren vraagt buiten tijd, ook rust en concentratie. Op een rumoerige (thuis)werkplek is het een stuk lastiger.

2. Neem je voorgenomen doelen onder de loep
Had je jezelf doelen gesteld voor 2020? Haal die erbij en ga na of je op koers ligt en of deze doelen onder de veranderende omstandigheden nog steeds haalbaar en realistisch zijn?

Het kan ook goed zijn dat je geen concrete doelen gesteld had. Dan is het evalueren ervan niet mogelijk. Wat je wel kunt is beschrijven wat anders is gegaan dan je verwacht had.

3. Deel je prestaties onder in rubrieken
Wat heb je gerealiseerd op welk gebied. Ben je bijvoorbeeld in staat gebleken toch die verkoopdoelen te halen, noteer deze dan. Ook de prestaties die tegenvallen moeten genoteerd worden. Het is een evaluatie voor jezelf en dan zijn de ‘harde’ feiten het uitgangspunt. Je verantwoord alleen naar jezelf tenslotte!

4. Kijk alleen naar jezelf (niet naar het team of anderen)
Hier wordt het kritisch. Welke prestaties heb jij zelf geleverd, wat is je eigen oordeel hierover, zonder ‘excuses’ te zoeken bij anderen. Wat heb je zelf gedaan om te zorgen dat jouw doelen gehaald worden, de koers wordt gevaren die je voor ogen had. Kritisch kijken naar jezelf en met de feiten een oordeel vellen. Tip: wees niet te streng voor jezelf!

5. Leg uit waar je het moeilijk mee hebt gehad
Waar liep je tegenaan? Wat heeft je belemmerd in het halen van jouw doelen? Noem hierbij de feitelijke punten waarmee je geworsteld hebt. Dat kunnen uiteenlopende zaken zijn. Zonder oordeel, alleen de feiten benoemen.

6. Leg uit wat je zelf gedaan hebt
Nog steeds bekijk je dit alleen vanuit jezelf. Het gaat tenslotte over waar jij het moeilijk mee had. Een voorbeeld: In de coronaperiode ben je acuut gaan thuiswerken en gaandeweg de weken vorderde was er minder binding met collega’s en de organisatie. Nu kun je denken: ‘dat hebben ze niet goed geregeld’. Je kunt ook denken: ‘welke initiatieven heb ik zelf genomen om deze binding te herstellen?’ Met ander woorden: wat kan ik zelf doen in de toekomst (leerpunt)

7. Verzamel ook de feedback die je ontvangen hebt
In de loop van de tijd ontvang je feedback op jouw presteren. Dat kunnen leerpunten zijn en ook complimenten. Ga daar eens voor zitten en schrijf ze op. Welke grote lijn kun je hierin ontdekken. Komt het overeen met wat je zelf hebt genoteerd?

8. Wat nu?
Allemaal leuk en aardig om jezelf te evalueren. Wat ga je ermee doen? Dat vraagt als eerste een analyse van je bevindingen. Lees jouw aantekeningen nog eens door en leg ze een dag weg. De volgende dag lees je ze nogmaals door en vult aan waar nodig. Met die aantekeningen kun je een plan opstellen om zaken anders aan te pakken of je komt tot de conclusie dat het nu niet nodig is. Mocht dat wel zo zijn, kijk dan naar:

  • Passen de organisatiedoelen nog steeds bij jouw doelen?
  • Wat ga ik zelf anders doen in gedrag, houding, werkmethode etc?
  • Welke ondersteuning heb ik daarvoor nodig in de organisatie?
  • Heb ik extra training of opleiding nodig?

Plan voor jezelf een nieuwe evaluatiedatum! Dat helpt om jouw eigen ontwikkeling te monitoren.

Tot slot
Het is zinvol en goed om jezelf van tijd tot tijd te evalueren. Een vakantieperiode en einde van het jaar zijn populaire momenten. Dat hoeft natuurlijk niet. Het kan op elk gewenst moment. Vind je het overdreven, zie je het nut niet? Ook dat is prima. Het is slechts een hulpmiddel voor jezelf om inzicht te krijgen en makkelijker te gaan functioneren.

Meer weten? Of gewoon een keer vrijblijvend praten? Neem gerust contact met ons op, daar word je altijd wijzer van! Stuur een bericht via onze contactpagina of bel 06-51 38 15 50.

Meer over:

Voor wie we werken

Noctuam helpt organisaties in de maakindustrie om keten- en organisatiebreed, samen met de medewerkers, structureel te verbeteren. Met de bewezen methode QRM (Quick Respons Manufacturing), optimaliseren we de processen en verkorten we de doorlooptijden. Deze bedrijven hebben Noctuam's kennis en kunde al succesvol ingezet.

Bekijk alle sectoren

Ron Sacré Linkedin

Mathieu werkt vanuit zijn praktische ervaring, wat door mij en het personeel als prettig wordt ervaren. Hij snapt de problematiek en dynamiek van de werkvloer.

Ron Sacré - Interim Productie Manager
Hebo

Groei door optimalisatie bij Hebo Kozijnen

Hebo Kozijnen - Timmerfabrikant