Covid-19 als aanjager van re-shoring; quick response manufacturing als basis

24 augustus 2020

Re-shoring is het terugbrengen van met name productiebanen vanuit lage loonlanden naar Nederland. Om uiteenlopende redenen heeft dit onderwerp de afgelopen jaren meer aandacht gekregen. Vanuit de Tilburg University is de reshoring connection gestart om initiatieven van bedrijven te ondersteunen. Een van de bekendste succesvolle voorbeelden is Capi Europe uit Tilburg, die een groot deel van zijn productie uit China nu lokaal in Tilburg produceert. De redenen voor het terughalen van de productie lag vooral in de betrouwbaarheid van de ‘Chinese’ supplychain en de beheersing van de kwaliteit. De voornaamste reden voor bedrijven om te gaan ‘offshoren’ is nog altijd kostprijs.

Nu zijn er in de afgelopen jaren ook aspecten bijgekomen als duurzaamheid (denk aan de transporten van China naar Nederland en de milieu-impact die dat heeft). De technologische ontwikkeling op het gebied van automatisering en robotisering hebben sterk bijgedragen aan de slagingskans voor het terughalen van de productie. Natuurlijk is dat zonder die technologie ook mogelijk, maar dan zal de eindconsument waarschijnlijk de keuze maken voor de laagste prijs van een product. Dan blijft het lastig concurreren...

De pandemie van Covid-19 heeft geleerd dat de ‘lange’ supplychains kwetsbaar zijn in tijden van crisis. Buiten de overmacht van een ‘lock down’, is de opstart daarna moeizaam en lijkt toch eerst te starten op lokaal niveau. Covid-19 heeft reshoring weer vanuit een ander perspectief op de kaart gezet. De verschillende maatregelen in de verschillende landen veroorzaakt een grote mate van onzekerheid in de toelevering van materialen. Dat heeft in de afgelopen maanden in vele maakbedrijven in Nederland stagnatie gebracht. Ondanks dat de productie in Nederland ‘gewoon’ door kon gaan, vielen bedrijven (op onderdelen) wel stil.

Stof tot nadenken
Een bedrijf in de maakindustrie die te maken heeft met een of meerdere toeleveranciers uit lageloonlanden, heeft afgelopen maanden voldoende stof tot nadenken gehad. Los nog van het feit of de gevolgen van de corona crisis al ten volle bekend en merkbaar zijn. Nu is angst een slechte raadgever en is doemdenken niet mijn aanbeveling. Echter, onderzoeken hoe je eigen supply chain is opgebouwd en welke risico’s daaraan kleven zijn nu actueler dan ooit. Na het versoepelen van maatregelen is ook de supplychain weer op gang gekomen en zou je haast vergeten welke gevolgen er zijn geweest. Toch is niet uitgesloten dat een dergelijk scenario zich nog een keer afspeelt. Want zeg nu eerlijk: wie had dit gedacht?

Nadenken over jouw eigen organisatie en waar de gevoeligheden liggen in de toelevering van materialen, onderdelen of uitbestedingen is een nuttige oefening. In het geval van productie in lageloonlanden, komt het re-shorings vraagstuk aan de orde.
Is het een realistisch scenario? Wil je het als onderneming en welke (positieve) effecten zou dat hebben (in de toekomst)? Vragen die eerst beantwoord moeten worden, alvorens mee te gaan in een hype die aangewakkerd wordt door een crisissituatie. Covid-19 is een van de redenen om hierover na te denken. Er zijn vele andere redenen te bedenken waarom het re-shoren is te overwegen.

Re-shoring als serieuze optie
Erover praten en nadenken is een eerste stap. Het daadwerkelijk doen vraagt meer. In 2016 heeft ING bank een onderzoek gedaan naar de belangrijkste ontwikkelingen die re-shoring kunnen versnellen of stimuleren. Het onderstaande figuur geeft de ‘big 7 van nieuwste technologieën richting 2025’


De zogenaamde ‘big 7 technologieën’ zijn de kapstok om te onderzoeken wat jouw onderneming helpt om de productie terug te halen naar Nederland of in eigen beheer. Re-shoring kan zijn, volgens de indeling van de Tilburg University:

Van

Naar

Eigen buitenlandse vestiging

->

Eigen Nederlandse vestiging

Eigen buitenlandse vestiging

->

Nederlandse toeleveranciers

Buitenlandse toeleveranciers

->

Eigen Nederlandse vestiging

Buitenlandse toeleveranciers

->

Nederlandse toeleveranciers

De kans om re-shoring tot een succes te maken is grotendeels technologie gedreven. Die voorwaarden zijn noodzakelijk om onder andere via automatisering, robotisering en connectie van machines onderling (IoT) de arbeidsproductiviteit te verhogen. Alleen op die manier zal een concurrentie op prijs mogelijk zijn. Covid-19 is een extra aanjager om hier serieus naar te kijken en wellicht het ‘duwtje’ dat nodig is om er echt mee aan de slag te gaan.

We gaan het doen!... QRM als basis
Neem nu als uitgangspunt een bedrijf dat de productie daadwerkelijk terugbrengt naar een Nederlandse vestiging. Het start met een business case opstellen. Welke investeringen zijn noodzakelijk en wat gaat het opleveren. Een prima exercitie om te bepalen hoe de organisatie ingericht moet worden en wat nodig is op het gebied van ‘hardware’.

Maar er is meer nodig om re-shoring tot een succes te maken. De organisatie zelf moet er ook klaar voor zijn. Hoe loopt het nu in de organisatie? Loopt het op rolletjes of is er nog werk aan de winkel? In het laatste geval is het terugbrengen niet alleen een kwestie van investeren in ‘hardware’.

Zorgen dat jouw organisatie goed en gestroomlijnd loopt is een vereiste voor succes. Dat vraagt om een bedrijfsbrede aanpak. Quick Response Manufacturing is hiervoor bij uitstek geschikt. Een organsiatiebrede aanpak om de processen te optimaliseren met invalshoeken op onderlinge samenwerking, procesoptimalisatie, organisatie-inrichting en technologie.

Met het ‘SPOT’-model worden al deze aspecten geanalyseerd. De belangrijkste indicator is: doorlooptijd. Verkorting van de doorlooptijd, enerzijds om de ‘time to market’ te verkleinen en anderzijds om de processen optimaal in te richten.


SPOT model voor QRM aanpak

Tot slot
Re-shoring zal naar mijn verwachting weer een actueler thema worden in de komende periode voor maakbedrijven in Nederland. Dat vraagt om een gedegen en bedrijfsbrede benadering. Quick Response Manufacturing als strategie vormt hiervoor een solide basis.

Meer weten? Of gewoon een keer vrijblijvend praten? Neem gerust contact met ons op, daar word je altijd wijzer van! Stuur een bericht via onze contactpagina of bel 06-51 38 15 50.

Bekijk ook onze QRM Quick Start om snel en in eigen tempo meer te leren over QRM!

Voor wie we werken

Noctuam helpt organisaties in de maakindustrie om keten- en organisatiebreed, samen met de medewerkers, structureel te verbeteren. Met de bewezen methode QRM (Quick Respons Manufacturing), optimaliseren we de processen en verkorten we de doorlooptijden. Deze bedrijven hebben Noctuam's kennis en kunde al succesvol ingezet.

Bekijk alle sectoren

Ron Sacré Linkedin

Mathieu werkt vanuit zijn praktische ervaring, wat door mij en het personeel als prettig wordt ervaren. Hij snapt de problematiek en dynamiek van de werkvloer.

Ron Sacré - General Manager KS Profile
Hebo

Groei door optimalisatie bij Hebo Kozijnen

Hebo Kozijnen - Timmerfabrikant